Eesti
60-ndad

Ühekordne väljamakse

Kui oled pensioniealine või pensioniikka jõudmiseni on jäänud vähem kui 5 aastat, saad kogutud raha korraga välja võtta, esitades ühekordse väljamakse avalduse.

Avalduse esitamiseks:

Maksumäär 10%

Alates 2021. aastast maksustatakse ühekordne väljamakse pensionieas või kui pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, 10% tulumaksumääraga.

Maksekohustuse lõppemine

Sissemaksete tegemine pensioni II sambasse lõppeb vastavalt avalduse esitamise ajale järgmiselt:

Avalduse esitamine

  • 1. detsembrist kuni 31. märtsini – kohustuse lõpp 31. august;
  • 1. aprillist kuni 31. juulini – kohustuse lõpp 31. detsember;
  • 1. augustist kuni 30. novembrini – kohustuse lõpp 30. aprill.

Puuduva töövõime teatamine

Kui sulle on määratud puuduv töövõime, siis enne avalduse esitamist tuleb pensioniregistris registreerida oma töövõime kaotus.

Pensionikeskuse iseteenindusportaalis “Minu pensionikonto” on selle jaoks spetsiaalne päring: leia menüüpunkt “Minu päringud”, edasi vali “Puuduva töövõime teatamine” ning vajuta nuppu “Uuenda”.

Õigus soodustingimustel väljamakset saada on vaid siis, kui sulle on määratud täielik puuduv töövõime.