Eesti
60-ndad

Tähtajaline pension

Kui oled pensioniealine või sinu pensionieani on jäänud kuni 5 aastat, saad kogumispensioni alates 2021. aastast võtta:

 • tähtajalise pensionina pensionifondidest (fondipension)
 • tähtajalise pensionilepinguga kindlustusseltsist


Tähtaja ehk pensioni saamise perioodi valiku tegemisel saad:

 • valida soovitusliku kestusega perioodi või
 • määrata perioodi endale ise.

Tähtaeg saab olla täisaastates, näiteks 20, 17 või 10 aastat. Mida pikem on tähtaeg, seda kauem sulle pensioni makstakse, kuid seda väiksem on pensioni suurus. Minimaalne tähtaeg on 1 aasta.

Valides pensioniks soovitusliku kestusega perioodi, arvutatakse pensioni saamise aeg sinu vanusele vastava keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Pensioni kestuseks võid määrata soovituslikust kestusest ka pikema tähtaja.

Kui valid pensioni perioodiks soovitusliku kestuse või sellest pikema perioodi, siis on sinu pension 2021. aasta 1. jaanuarist alates tulumaksuvaba.

Kui soovid pensioni saada kindlasti oma elu lõpuni, tuleb sõlmida kindlustusseltsiga eluaegne pensionileping. Tähtajalise pensioni puhul võib olla tõenäoline, et pensioni maksmine lõppeb enne elu lõppu.

Pensioni soovituslik kestus

 • Pensioni soovituslik kestus on keskmiselt elada jäänud aastate alusel arvutatav väljamaksete periood, mil kehtib tulumaksuvabastus.

Pensioniperioodi soovitusliku kestuse tähtaeg arvutatakse Eesti Statistikaameti poolt avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel vastavalt osakuomaniku vanusele. See arvestatakse välja lepingu sõlmimisel ning ümardatakse täisaastateks. Eesti Statistikaamet avaldab andmed üle-eelmise kalendriaasta kohta.

Maksekohustuse lõppemine

Sissemaksete tegemine pensioni II sambasse lõppeb vastavalt avalduse esitamise ajale järgmiselt:

Avalduse esitamine

 • 1. detsembrist kuni 31. märtsini – kohustuse lõpp 31. august;
 • 1. aprillist kuni 31. juulini – kohustuse lõpp 31. detsember;
 • 1. augustist kuni 30. novembrini – kohustuse lõpp 30. aprill.

Regulaarsed maksed pensionifondist ehk fondipension

Fondipension on tähtajaline pension, mida makstakse pensionifondidest. Kui sul on osakuid mitmes pensionifondis, võetakse väljamakse tegemisel tagasi osakuid kõigist pensionifondidest. Pensioni makstakse kuni fondipensioni tähtaja saabumiseni.

Fondipensioni saamiseks tuleb esitada fondipensioni avamise avaldus.

Avalduse esitamiseks:

Ära muretse – kui omandad pärast avalduse esitamist uusi pensionifondi osakuid, ei pea sa rohkem midagi ette võtma. Uued osakud võetakse arvesse juba järgmise väljamakse ajal väljamaksmisele kuuluva summa arvutamisel.

Näide: Kui määrasid tähtajaks 15 aastat, jaotatakse sinu fondidesse kogutud vara 15 aasta peale. Nii leitakse osakute arv, mis iga väljamakse tegemisel tagasi võetakse. Pärast 15 aasta möödumist sinu II sambas enam vara ei ole ja fondipension on lõppenud.

Maksete sagedus ja lõpetamine

Fondipensioni puhul saad valida, kas soovid pensioni:

 • kord kuus,
 • kord kvartalis või
 • kord aastas.

Fondipensioni saad soovi korral ka lõpetada. Pärast lõpetamist on võimalik fondipension uute tingimustega uuesti kokku leppida või valida mõni teine väljamakse: eluaegne või tähtajaline pension kindlustusseltsist või ühekordne väljamakse.

Väljamaksete saamise aeg

Pensioni II samba väljamakse toimub vastavalt fondipensioni avaldusele:

 • igakuiselt,
 • kvartaalselt kvartali viimase kuu 16.-20. kuupäeval,
 • või pensioniaasta viimase kuu 16.-20. kuupäeval.

Esimene väljamakse tehakse järgmisel kalendrikuul pärast avalduse esitamist, kui avaldusele märgiti igakuise väljamakse soov.


Tähtajaline pensionileping kindlustusseltsiga

Tähtajalise pensioni saamiseks kindlustusseltsist tuleb sõlmida kindlustusleping. Pärast tähtajalise pensionilepingu sõlmimist kannab Pensionikeskus Sinu II sambasse kogutud vara kindlustusseltsi. Pensioni maksab sulle kuni tähtaja saabumiseni kindlustusselts.

Kindlustuslepingu sõlmimisel võib:

 • kasutada kogu II sambasse kogutud vara või
 • sõlmida tähtajalise pensionilepingu väiksemale summale.

Ülejäänud II samba vara saab ka muul viisil välja võtta – fondipensionina pensionifondidest või ühekordse väljamaksena.

Kui oled kasutanud tähtajalise pensionilepingu sõlmimiseks vaid osa oma II sambasse kogutud varast, võid pensionifondi jäetud vara eest, aga ka II sambasse lisandunud vara eest:

 • sõlmida uue pensionilepingu,
 • valida fondipensioni või
 • võtta ülejäänud raha välja ühekordse(te) makse(te)na.

Soovi korral võid selle ka varem valitud kindlustusseltsi kanda ning tõsta sellega väljamakse suurust. Tähtajalise pensionilepingu tingimuste täpsustamiseks ja lepingu sõlmimiseks tuleb ühendust võtta kindlustusseltsiga.

Tähtajalise pensionilepingu saad sõlmida kindlustusseltsis:

Arvuta oma pensionimakse siin:


Varem sõlmitud fondipensioni leping

Varem sõlmitud fondipensioni tingimused jäävad kehtima. Väljamakseid jätkatakse nii, nagu seni.

Kui varem sõlmitud lepingutes on kasutatud väljamaksete piirmäära ning lepingud on sõlmitud minimaalse kestusega, siis need tingimused jäävad kehtima.

Kui sul on varasem leping sõlmitud lühema perioodi peale kui uus soovituslik kestus (väga levinud on 10 aasta kestusega lepingud), siis alates 01.01.2021 hakatakse sinu väljamaksetelt kinni pidama 10% tulumaksu.

Varem sõlmitud fondipensioni saad aga soovi korral lõpetada ning alustada uut lepingut uute tingimustega.

Loe lisaks: Pensionilepingu klientidele