English
II pillar

Change of the funds

Esitatud avalduse muutmine või tühistamine

Kuni osakute vahetamise avalduse esitamise tähtajani (30.11, 31.03, 31.07) võid avaldust muuta.

Esita selleks uus osakute vahetamise avaldus, mille lähtefondiks märgid sama pensionifondi nagu eelmisel avaldusel.

Kui soovid esitatud osakute vahetamise avaldust tühistada ja jätta alles olemasoleva fondi osakud, esita uus avaldus, mille lähtefondiks märgid olemasoleva fondi ning sihtfond jäta tühjaks.