Eesti
II sammas

AS SEB Varahaldus

Registrikood:
10035169
Asutamise kuupäev:
22.05.1996
Aktsiakapital:
3 035 803.31 EUR
Audiitor:
Ernst & Young Baltic AS
Depositoorium:
AS SEB Pank
Omanikud:
100% - AS SEB Pank

Juhatus

Gert Vilms (snd 1980) – juhatuse liige alates 2021. aasta septembrist. Varem töötanud SEB Elu- ja Pensionikindlustuses finantsjuhina ja SEB Life and Pension Baltic’us investeeringute juhina. Omandanud bakalaureuse kraadi ärijuhtimises Brigham Young University’s.

Imanta Hütt (snd 1973) - juhatuse liige alates 2013. aasta maist. Varem töötanud SEB Panga õigusdivisjonis juristina ning olnud ka varasemalt SEB Varahalduse juhatuse liige. Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Kontaktid

E-post: fondid@seb.ee, pension@seb.ee

Telefon: +372 665 5100

Faks: +372 665 7122

Kodulehekülg: www.seb.ee

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn