Eesti
Reformi info

Reformi info

Kogumispensioni makse tasumisest vabastamine

Sissemaksed kogumispensioni teise sambasse on võimalik peatada

Kui sa ei soovi II sambasse sissemakseid jätkata, kuid ei soovi ka kogunenud raha välja võtta, saad esitada maksete mittetegemise avalduse.

Avaldust saab esitada perioodide kaupa:

 • 1. detsesmbrist kuni 31. märtsini – makse tasumisest vabastamiseks alates 1. septembrist;
 • 1. aprillist kuni 31. juulini – makse tasumisest vabastamiseks alates 1. jaanuarist;
 • 1. augustist kuni 30. novembrini – makse tasumisest vabastamiseks alates 1. maist.

18-aastased ja nooremad

Maksete mittetegemise avaldust saab esitada alates 18. eluaastast. 16- ja 17-aastase isiku avalduse esitamisel on vajalik seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, mille aluseks on omakorda kohtu nõusolek.

Kui esitad avalduse oma 18-aastaseks saamise aastal hiljemalt 31. juuliks, ei teki sul pärast 1. jaanuari tööle asudes kogumispensioni makse tasumise kohustust.

10 aasta reegel

Kui oled esitanud maksete mittetegemise avalduse või raha väljavõtmise avalduse ja ei tühista seda, tekib sul õigus kogumispensioni makset taas tasuda alles 10 aasta möödumisel alates makse tasumise lõppemisest. Selleks tuleb 10 aasta möödumisel esitada maksete tegemise avaldus.

Kui esitad 10 aasta pärast kogumispensioni maksete tegemise avalduse, on sul kohustus teha 10 aastat sissemakseid. Kui esitad pärast seda perioodi maksete mittetegemise avalduse, ei ole enam võimalik maksete tegemise avaldust esitada ning kogumispensioni makseid jätkata.

Puuduv töövõime

Kui sul on tuvastatud puuduv töövõime ning oled seoses oma tervisliku seisundiga peatanud II samba sissemaksete tegemise, tekib pärast töövõime osalist või täielikku taastumist õigus soovi korral kogumispensioni teise sambasse uuesti koguma hakata.

Selleks saad esitada maksete tegemise avalduse ilma 10 aasta piiranguta.

Avalduse tühistamine – maksete tegemise avaldus

Kuni maksete tasumisest vabastamise avalduse esitamise perioodi lõpuni on võimalik seda avaldust ka tühistada, kui esitad maksete tegemise avalduse.

Maksete tegemise avaldust saab esitada samadel perioodidel:

 • 1. detsembrist kuni 31. märtsini;
 • 1. aprillist kuni 31. juulini;
 • 1. augustist kuni 30. novembrini.

Maksete tegemise avaldus on tähtis ka siis, kui kogumispensioni sissemaksete tegemise peatamisest või II sambast raha välja võtmisest (mis samuti peatas sissemaksed) on möödunud juba 10 aastat. Sel juhul on võimalik jätkata kogumispensioni sissemaksete tegemist, esitades maksete tegemise avalduse hiljemalt:

 •  31. märtsil – makse tasumine alates 1. septembrist;
 • 31. juulil – makse tasumine alates 1. jaanuarist;
 • 30. novembril – makse tasumine alates 1. maist.

Kuni avalduse esitamise tähtajani võib maksete tegemise avaldust omakorda tühistada, esitades

 • maksete tasumisest vabastamise avalduse või
 • II sambast raha väljavõtmise avalduse.

Avaldus peab olema esitatud sama tähtaja jooksul ja see ei tohi olla omakorda tühistatud.

Kui oled esitanud maksete tegemise avalduse, tekib sul uuesti õigus maksed peatada, kui sinu viimasest makse tasumise algusest on möödunud vähemalt 10 aastat.


Näide: Tiiu soovib kogumispensioni maksed peatada, ta esitab maksete mittetegemise avalduse 1. märtsil 2021.
Avaldus jõustuks 1. aprillil 2021 ja maksed peatuksid alates 1. septembrist 2021.
Tiiu saab teada, et sissemaksete peatamisel ei ole kuni 10 aastat võimalik II samba sissemakseid jätkata. See paneb ta ümber otsustama: ta esitab hiljemalt 31. märtsil 2021 maksete tegemise avalduse, mis tühistab varem esitatud maksete mittetegemise avalduse.