Eesti
Pärimine

Pärandvara pankrot

Alates 01.01.2014 on pankrotihalduril õigus pärandvara pankroti korral kohustusliku kogumispensioni osakud rahas välja võtta (IFS § 64 lg 11). Vajalikud dokumendid AS-ile Pensionikeskus esitamiseks on:

  • vabas vormis avaldus,
  • kohtumäärus pärandvara pankroti väljakuulutamise kohta,
  • pankrotihalduri isikut tõendava dokumendi koopia (kui dokumendid esitatakse faksiga või postiga).

Pankrotihaldur esitab (digi)allkirjastatud avalduse ning kohtumääruse ja isikut tõendava dokumendi koopiad otse pensioniregistrile:

  • e-postiga aadressile info@pensionikeskus.ee
  • faksi teel numbrile +372 6 408 801
  • postiga aadressile AS Pensionikeskus, Maakri 19/1, Tallinn 10145