Eesti
Alaealine

Täiendav kogumispension ehk III sammas

III sammas võimaldab täna:

  • määrata sissemaksete suuruse ise ja makse suurust alati muuta,
  • saada 20% tulumaksusoodustust aasta jooksul tehtud sissemaksetelt, mis ei ületa 15% brutosissetulekust või 6 000 eurot,
  • vahetada pensionifondi teise pensionifondi või kindlustuslepingu vastu,
  • maksepuhkust (ka lepingu katkestamise võimalust).

Tulevikus aitab see:

  • hoida väljakujunenud elustandardit vanaduspõlves,
  • võtta kogutud summa kasutusele siis, kui selleks vajadus tekib,
  • saada eluaegsed igakuised või kvartaalsed väljamaksed maksuvabalt.