Eesti
Alaealine

Kogumispension ehk II sammas

Kogumispension põhineb eelfinantseerimisel – töötades kogud enda pensioni ise, makstes oma brutopalgast 2% pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4%.

Kui kogumispensioniga mitteliitunud töötaja palgalt arvestatakse 33% sotsiaalmaksu, suunatakse sellest 13% ravikindlustuseks ja 20% riiklikuks pensioniks, mis makstakse kohe välja praegustele pensionäridele. Kogumispensioniga liitudes hakkab riikliku pensioni osast 4% minema sinu isikliku tuleviku kindlustamiseks ning seda osa ei maksta välja riikliku pensionina.

Liitunud isiku riikliku pensioni kindlustusosak muutub väiksemaks nende aastate eest, mil riiklikuks pensioniks laekus 20% asemel 16%.

Kogumispensioniga liitumine on sulle kohustuslik, kui oled sündinud alates 1983. aastast. Makse tasumise õigus ja kohustus tekib 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril.

Valikuavalduse esitamise erisused aastal 2020

Aastatel 1970–1982 sündinud isikud, kes ei ole kohustusliku kogumispensioniga varem liitunud, said alates 2020. aasta 1. jaanuarist kuni 30. novembrini esitada pensioni II samba valikuavalduse. Selle alusel avati pensionikonto ning liituti kohustusliku kogumispensioniga.

Valikuavalduse esitanud isikutel on kohustus tasuda kohustusliku kogumispensioni sissemakseid alates 2021. aasta 1. jaanuarist.


Kogumispensioni kogumisest saab ka loobuda


FIE kogumispension

Füüsilisest isikust ettevõtjast (FIE) kohustatud isik saab kohustuslikku kogumispensioni koguda alates 2004. aastast. Makse tasumise periood on FIE puhul 1 kalendriaasta.

Kui FIE on kogumispensioniga liitunud, arvutab Maksu- ja Tolliamet tema tuludeklaratsiooni järgi 2% makse summa ning väljastab FIE-le hiljemalt 1. septembriks maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. FIE on kohustatud kandma tasumisele kuuluva summa Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet arvestab sellele makse osale ettevõtlustulult arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4% juurde.