Eesti
60-ndad

Väljamaksete maksustamine

Maksumäärad alates 2021. aastast

Tulumaksu ei arvestata

  • Eluaegne pension on tulumaksuvaba.
  • Tähtajaline pension on tulumaksuvaba, kui selle tähtajaks on valitud soovituslik kestus või sellest pikem aeg ja väljamaksete sageduseks on vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.
  • Sõltumata pensioni maksmise viisist on pension tulumaksuvaba, kui sulle on määratud puuduv töövõime.

II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed, ei vähenda sinu maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas).

Maksumäär 10%

Soovituslikust kestusest lühema tähtajaga pensionid ja ühekordne väljamakse pensionieas või kui pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on maksustatud tulumaksuga. Maksumäär on sel juhul 10%.

Maksumäär 20%

  • Kui võtad kogumispensioni välja enne pensioniealiseks saamist ja pensionieani on jäänud rohkem kui 5 aastat, maksustatakse väljamakse 20% tulumaksuga.
  • Pärimise korral, kui päritud pensionifondi osakud võetakse tagasi pensionifondi ning pärija saab väljamakse rahas, maksustatakse väljamakse 20% tulumaksuga.
PENSIONI LIIK (alates 2021. a) Maksustamine enne pensioniiga Maksustamine alates pensionieast
või kuni 5 a enne pensioniiga
Eluaegne pension kindlustusest Ei saa kasutada 0 %
Soovitusliku kestusega või pikema perioodiga pension, maksete sagedus 12 või 4 korda aastas
  • Tähtajaline fondipension
  • Tähtajaline pensionileping
Ei saa kasutada 0 %
Lühema kestusega pension või kui maksete sagedus on 1 kord aastas
  • Tähtajaline fondipension
  • Tähtajaline pensionileping
Ei saa kasutada 10 %
Ühekordne pensioni väljamakse Ei saa kasutada 10 %
Kogu raha väljavõtmine 20 % Ei saa kasutada
Pension, kui on tuvastatud puuduv töövõime 0 % 0%
Päritud osakute väljavõtmine rahas 20 % 20 %

   

Lisainfo pensionide maksustamise kohta: