Eesti
60-ndad

Väljamaksed

III samba väljamaksete tegemisel ei ole piiranguid: sul on õigus enda kogutud raha välja võtta igal ajal ja selles ulatuses nagu sinule sobib. Selleks esita väljamakse avaldus või sõlmi tähtajaline või eluaegne pensionileping.

Väljamaksete suurus sõltub kogunenud investeeringute suurusest ning valitud pensioniperioodi pikkusest. Valikuvabadus võimaluste osas on suur – alates ühekordsest väljamaksest kuni eluaegse pensionini.

III samba väljamaksete saamiseks võid sõlmida tähtajalise või eluaegse kindlustuslepingu. Kindlustuslepingust eluaegse pensioni väljamaksete saamisel saad määrata ka garantiiperioodi. See kindlustab väljamaksed valitud perioodi jooksul pärast kindlustusvõtja surma pärijale.

Vabatahtlikust pensionifondist saad väljamakseid osakute tagasivõtmisel. Väljamaksed on paindlikud: müüa saad kõik osakud korraga või osade kaupa.

Maksustamine

Väljamaksete maksuvabastus või tulumaksumäär 10% või 20% sõltuvad mitmest asjaolust:

  • sinu vanusest;
  • vabatahtliku pensionifondi osakute esmaomandamise ja/või pensionilepingu sõlmimise ajast;
  • sinu valitud väljamakse viisist: ühekordne väljamakse, tähtajaline või eluaegne pensionileping.

 

Maksumäärad alates 01.01.2021:

Maksuvabastust saad kasutada, kui

Esimesed osakud on omandatud või pensionileping sõlmitud enne 01.01.2021 Esimesed osakud on omandatud või pensionileping sõlmitud pärast 01.01.2021
oled 55-aastane või vanem ja oled pensioniealine, pensionieani on vähem kui 5 aastat või vanem ja
kindlustusselts teeb sulle eluaegseid väljamakseid (annuiteet) kindlustusselts teeb sulle eluaegseid väljamakseid (annuiteet)

kindlustusselts või fond teeb sulle keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajalisi väljamakseid

kindlustusselts või fond teeb sulle keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajalisi väljamakseid

sul on täielik puuduv töövõime
(maksuvabastus rakendub tõendi esitamisel, kui avaldus esitatakse pangakontoris)

sul on täielik puuduv töövõime
(maksuvabastus rakendub tõendi esitamisel, kui avaldus esitatakse pangakontoris)

saad pärast 2002. aasta 1. maid sõlmitud III samba kindlustuslepingu alusel surmajuhtumi kindlustuse hüvitise

saad pärast 2002. aasta 1. maid sõlmitud III samba kindlustuslepingu alusel surmajuhtumi kindlustuse hüvitise

 


Maksusoodustus 10% rakendub, kui

Esimesed osakud on omandatud või pensionileping sõlmitud enne 01.01.2021 Esimesed osakud on omandatud või pensionileping sõlmitud pärast 01.01.2021
oled 55-aastane või vanem​ ja oled pensioniealine, pensionieani on vähem kui 5 aastat või vanem ja
pensionilepingu sõlmimisest või osakute esmaomandamisest on möödas vähemalt 5 aastat pensionilepingu sõlmimisest või osakute esmaomandamisest on möödas vähemalt 5 aastat
kindlustusselts või fond teeb sulle tähtajalisi väljamakseid (lühemalt kui keskmine oodatav eluiga) kindlustusselts või fond teeb sulle tähtajalisi väljamakseid (lühemalt kui keskmine oodatav eluiga)
saad kindlustusseltsist või fondist ühekordse väljamakse saad kindlustusseltsist või fondist ühekordse väljamakse

Tulumaks 20% rakendub, kui

Esimesed osakud on omandatud või pensionileping sõlmitud enne 01.01.2021 Esimesed osakud on omandatud või pensionileping sõlmitud pärast 01.01.2021

oled noorem kui 55-aastane või

pensionieani on rohkem kui 5 aastat või

pensionilepingu sõlmimisest või osakute esmasest omandamisest on möödunud vähem kui 5 aastat

pensionilepingu sõlmimisest või osakute esmasest omandamisest on möödunud vähem kui 5 aastat

kindlustusselts või fond teeb sulle tähtajalisi väljamakseid (lühemalt kui keskmine eluiga)

kindlustusselts või fond teeb sulle tähtajalisi väljamakseid (lühemalt kui keskmine eluiga)

saad kindlustusseltsist või fondist ühekordse väljamakse

saad kindlustusseltsist või fondist ühekordse väljamakse

 


Lisainfo pensionide maksustamise kohta: