Eesti
III sammas

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal

Registrikood:
10525330
Asutamise kuupäev:
29.10.1998
Audiitor:
AS PricewaterhouseCoopers
Aktuaar:
Jaanus Sibul

Juhatus

Jaanus Sibul, Gert Vilms, Triin Messimas

Kindlustustooted

  • Investeerimisriskiga pensionikindlustus — Kasvuportfell pensioniks

Kontaktid

E-post: kindlustusleping@seb.ee

Telefon: (+372) 665 8020

Faks: (+372) 665 6847

Kodulehekülg: www.seb.ee

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn