Sulge

Sissemaksed

Sissemaksed täiendava kogumispensioni lepingutesse on paindlikud. Maksete suurust on võimalik ise määrata, säästusummat saab vastavalt võimalustele ja vajadusele suurendada või vähendada, makseid saab ajutiselt peatada ning osa raha on võimalik ka enne pensionile jäämist välja võtta.

 Garanteeritud intressiga pensionikindlustus
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Garanteeritud tootlusega pensionikindlustus Regulaarsed maksed alates 25 eurot kuus, ühekordsel sissemaksel alates 770 eurost. Kindlustusmakset saab lepingu perioodi jooksul muuta, lepingusse saab teha täiendavaid sissemakseid.
 Investeerimisriskiga pensionikindlustus
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Investeerimisriskiga pensionikindlustus Regulaarsed maksed alates 25 eurot kuus, ühekordsel sissemaksel alates 770 eurost. Kindlustusmakset saab lepingu perioodi jooksul muuta, lepingusse saab teha täiendavaid sissemakseid.
Mandatum Life Insurance Baltic SE, Täiendav kogumispensionikindlustus
SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Garanteeritud pensionikindlustus Minimaalne sissemakse 32 eurot kuus
SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Kasvuportfell pensioniks Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Swedbank Life Insurance SE, Pensionikindlustus+
Swedbank Life Insurance SE, Privaatportfell pensioniks Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Täiendava kogumispensioni fondid
LHV Varahaldus, LHV Täiendav Pensionifond  Minimaalne sissemakse 6,39 eurot kuus
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond Indeks Pluss
Nordea Pensions Estonia, Nordea Pensionifond Aktsiad 100
Nordea Pensions Estonia, Nordea Pensionifond Intress Pluss
SEB Varahaldus, SEB Aktiivne Pensionifond
SEB Varahaldus, SEB Tasakaalukas Pensionifond
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V1 Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V2 Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V3 Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus

 

Maksekorraldusel, millega ostetakse täiendava kogumispensioni fondide osakuid, peavad olema täidetud järgmised väljad:

Makse saaja AS Pensionikeskus
Saaja arveldusarve valige AS Pensionikeskus nimele avatud kontonumber endale sobivas pangas: Swedbank AS EE362200221067235244
SEB Pank AS EE141010220263146225
Danske Bank A/S Eesti filiaal EE943300332174610007
Luminor Bank AS EE961700017004379157
Summa
Selgitus Vastavat pensionifondi tähistav 301-algusega TÖÖTLUSKOOD. Igal fondil on oma unikaalne kood. Töötluskoodi leiate altpoolt.
Viitenumber* Väärtpaberikonto number, kuhu soovitakse fondiosakuid osta.

*NB! Makse viitenumber tööandjapensioni korral: investori väärtpaberikonto nr, tööandja registrikood, kontrolljärk (kõik kokkukirjutatuna). Kontrolljärk saadakse 7-3-1 arvutamise meetodil (abi leiab http://www.pangaliit.ee lehelt).

NB! Juhime tähelepanu, et enne maksete tegemist on soovitav pöörduda oma panga poole, sest seotud protseduurid võivad sõltuvalt pangast erineda.

Töötluskoodid ja ISIN koodid vabatahtliku kogumispensioni sissemaksete tegemiseks:

Pensionifond Töötluskood (kuni 02.08.2018) ISIN kood (alates 06.08.2018)
LHV Täiendav Pensionifond 30100102959 EE3600010294
LHV Pensionifond Indeks Pluss 301100001006 EE3600109419
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond 30100984232 EE3600098422
Luminor Intress Pluss Pensionifond 301100000612 EE3600109369
SEB Aktiivne Pensionifond 30100740777 EE3600074076
SEB Tasakaalukas Pensionifond 30100089357 EE3600008934
Swedbank Pensionifond V1 30100075316 EE3600007530
Swedbank Pensionifond V2 30100710325 EE3600071031
Swedbank Pensionifond V3 30100710406 EE3600071049

Kokkuleppel teenusepakkujaga on võimalik saada maksepuhkust. Täpsemad võimalused ja tingimused kehtestab juba konkreetne teenusepakkuja.

Loe lisaks: Maksusoodustus sissemaksetele