Sulge

Sissemaksed

Sissemaksed täiendava kogumispensioni lepingutesse on paindlikud. Maksete suurust on võimalik ise määrata, säästusummat saab vastavalt võimalustele ja vajadusele suurendada või vähendada, makseid saab ajutiselt peatada ning osa raha on võimalik ka enne pensionile jäämist välja võtta.

 Garanteeritud intressiga pensionikindlustus
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Garanteeritud tootlusega pensionikindlustus Regulaarsed maksed alates 25 eurot kuus, ühekordsel sissemaksel alates 770 eurost. Kindlustusmakset saab lepingu perioodi jooksul muuta, lepingusse saab teha täiendavaid sissemakseid.
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal, Eluaegne pensionikindlustus Makse sõltub vanusest lepingu sõlmimise hetkel
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal, Tähtajaline pensionikindlustus Makse sõltub vanusest lepingu sõlmimise hetkel
 Investeerimisriskiga pensionikindlustus
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Investeerimisriskiga pensionikindlustus Regulaarsed maksed alates 25 eurot kuus, ühekordsel sissemaksel alates 770 eurost. Kindlustusmakset saab lepingu perioodi jooksul muuta, lepingusse saab teha täiendavaid sissemakseid.
Mandatum Life Insurance Baltic SE, Täiendav kogumispensionikindlustus
SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Garanteeritud pensionikindlustus Minimaalne sissemakse 32 eurot kuus
SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Kasvuportfell pensioniks Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Swedbank Life Insurance SE, Pensionikindlustus+
Swedbank Life Insurance SE, Privaatportfell pensioniks Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Täiendava kogumispensioni fondid
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond Intress Pluss
LHV Varahaldus, LHV Täiendav Pensionifond  Minimaalne sissemakse 6,39 eurot kuus
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond Indeks Pluss
Nordea Pensions Estonia, Nordea Pensionifond Aktsiad 100
Nordea Pensions Estonia, Nordea Pensionifond Intress Pluss
SEB Varahaldus, SEB Aktiivne Pensionifond
SEB Varahaldus, SEB Tasakaalukas Pensionifond
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V1 Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V2 Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V3 Minimaalne sissemakse 30 eurot kuus

Maksekorraldusel, millega ostetakse täiendava kogumispensioni fondide osakuid, peavad alates 2014. aasta 1. veebruarist olema täidetud järgmised väljad:

Makse saaja AS Eesti Väärtpaberikeskus
Saaja arveldusarve valige AS Eesti Väärtpaberikeskuse nimele avatud kontonumber endale sobivas kommertspangas: Swedbank AS EE122200221058564458
SEB Pank AS EE521010220225539223
Danske Bank A/S Eesti filiaal EE683300333520310002
Nordea Bank AB Eesti filiaal EE021700017003467691
 Summa
 Viitenumber* väärtpaberikonto number, kuhu fondiosakud soovitakse osta
 Selgitus vastavat pensionifondi tähistav töötluskood, algusega 301. Igal fondil on oma unikaalne kood

*NB! Makse viitenumber tööandjapensioni korral: investori väärtpaberikonto nr, tööandja registrikood, kontrolljärk (kõik kokkukirjutatuna). Kontrolljärk saadakse 7-3-1 arvutamise meetodil (abi leiab http://www.pangaliit.ee lehelt).

NB! Juhime tähelepanu, et enne kirjeldatud maksete tegemist tuleb kliendil pöörduda oma kontohaldurpanga poole, sest seotud protseduurid võivad sõltuvalt pangast erineda.

Töötluskoodid vabatahtliku kogumispensioni fondide märkimiseks:

LHV Pensionifond Intress Pluss 30101005754
LHV Täiendav Pensionifond 30100102959
LHV Pensionifond Indeks Pluss 301100001006
Nordea Pensionifond Aktsiad 100 30100984232
Nordea Pensionifond Intress Pluss 301100000612
SEB Aktiivne Pensionifond 30100740777
SEB Tasakaalukas Pensionifond 30100089357
Swedbank Pensionifond V1 30100075316
Swedbank Pensionifond V2 30100710325
Swedbank Pensionifond V3 30100710406

Kokkuleppel teenusepakkujaga on võimalik saada maksepuhkust. Täpsemad võimalused ja tingimused kehtestab juba konkreetne teenusepakkuja.

Loe lisaks: Maksusoodustus sissemaksetele