Sulge

Pärandvara pankrot

Alates 01.01.2014  on pankrotihalduril õigus pärandvara pankroti korral kohustusliku kogumispensioni osakud rahas välja võtta. Vajalikud dokumendid AS-le Eesti Väärtpaberikeskus esitamiseks:

  • vabas vormis avaldus,
  • kohtumäärus pärandvara pankroti väljakuulutamise kohta,
  • pankrotihalduri isikut tõendava dokumendi koopia (kui dokumendid esitatakse faksiga või postiga).

Pankrotihalduril tuleb esitada (digi)allkirjastatud avaldus ning kohtumääruse ja isikut tõendava dokumendi koopiad otse Eesti väärtpaberite keskregistrile:

  • e-postiga aadressile info@pensionikeskus.ee
  • faksi teel numbrile +372 6 408 801
  • postiga aadressile AS Eesti Väärtpaberikeskus, Tartu mnt 2, Tallinn 10145