Eesti
Filtreeri
Riik toetab kogumispensioniga liitumist
Keskmine pension tõuseb 1773 kroonini
Pensioniraha on hästi kaitstud
Valik on sinu: kindlustada tulevik
Miks ma raha sukasäärde ei või koguda? Miks pean usaldama fondi?
Pensionid ja poliitika
Riik pensioni teise samba ettevalmistusega jännis

Tähelepanu! Pensionikeskus alustas riigipoolsete kompensatsioonimaksete tegemist

16.05.22 AS Pensionikeskus

Pensionikeskus alustas 16. mail riigipoolsete kompensatsioonimaksete tegemist neile isikutele, kellele tehti maikuu alguses kogumispensioni teisest sambast raha väljavõtmise avalduse alusel väljamakse ning kes 2020. aasta sügisel oma sissemakseid teise sambasse ei katkestanud.

Makse laekub arvelduskontodele selgitusega
„Kompensatsioonimakse (Tulumaks XX EUR, Määr – XX%)“. 

Lisainfot leiad siit: