Eesti
Statistika

Statistika

Pensionieas väljamaksete statistika

Registripidaja poolt vastu võetud avaldusi esitanud isikute arv perioodil 01.01.2021 – 22.07.2021 (ei sisalda isikuid, kes on oma avalduse tühistanud).

  AVALDUSE ESITANUD
ISIKUTE ARV
KESKMINE VANUS AVALDUSE ESITANUTE KEELE-EELISTUS
  KOKKU MEHED NAISED   EESTI VENE INGLISE

Ühekordse väljamakse avaldus

28117 10233 17884 63 23275 4840 2

Fondipensioni avaldus

406 176 230 64 379 26 1

Pensionilepingu avaldus

100

41

59

65

76

24

0