Eesti
Statistika

Statistika

Pensionieas väljamaksete statistika

Registripidaja poolt vastu võetud avaldusi esitanud isikute arv perioodil 01.01.2021 – 18.10.2021 (ei sisalda isikuid, kes on oma avalduse tühistanud).

  AVALDUSE ESITANUD
ISIKUTE ARV
KESKMINE VANUS AVALDUSE ESITANUTE KEELE-EELISTUS
  KOKKU MEHED NAISED   EESTI VENE INGLISE

Ühekordse väljamakse avaldus

29601 10787 18814 63 24517 5082 2

Fondipensioni avaldus

508 216 291 65 472 36 0

Pensionilepingu avaldus

146

58

88

65

111

35

0