Sulge

Maksemäära tõstmise avalduste statistika

Liitunutele, kes jätkasid 2010. aastal vabatahtlikult sissemaksete tegemist, kohalduvad aastatel 2014–2017 automaatselt maksemäärad 2% + 6%, mille kohaselt maksab liituja ise 2% ja riik 6%. Kõnealustel isikutel oli õigus esitada avaldus ka makse oma osa tõstmiseks 2%-lt 3%-le (sellisel juhul rakendub skeem 3%+6%).

Isikutel, kes 2010. aastal vabatahtlikke sissemakseid ei jätkanud, oli samuti võimalus avalduse alusel teha 2014. – 2017. aastal sissemakseid 3% + 6% süsteemi kohaselt.

Maksemäära ajutise tõstmise avaldust oli võimalik esitada 2013. aasta 15. maist kuni 15. septembrini. Kui avaldus on esitatud, siis tagasi seda enam võtta ei saa.

16.09.2013 a. seisuga maksemäära tõstmise avalduste statistika

Fondivalitseja Investorite arv Avalduse esitanud isikute arv
Danske Capital AS 43 253 6 285
ERGO Funds AS 22 530 1 936
AS LHV Varahaldus 116 796 26 156
Nordea Pensions Estonia AS 24 158 5 243
AS SEB Varahaldus 144 373 16 034
Swedbank Investeerimisfondid AS 268 468 50 446

15.08.2013 a. seisuga maksemäära tõstmise avalduste statistika

Fondivalitseja Investorite arv Avalduse esitanud isikute arv
Danske Capital AS 43 315 3 803
ERGO Funds AS 22 596 933
AS LHV Varahaldus 116 174 16 041
Nordea Pensions Estonia AS 23 919 3 222
AS SEB Varahaldus 144 701 11 105
Swedbank Investeerimisfondid AS 267 510 28 771

15.07.2013 a. seisuga maksemäära tõstmise avalduste statistika

Fondivalitseja Investorite arv Avalduse esitanud isikute arv
Danske Capital AS 43 542 2 935
ERGO Funds AS 22 802 611
AS LHV Varahaldus 114 167 10 318
Nordea Pensions Estonia AS 23 793 2 407
AS SEB Varahaldus 145 527 8 282
Swedbank Investeerimisfondid AS 267 201 17 457

17.06.2013 a. seisuga maksemäära tõstmise avalduste statistika

Fondivalitseja Investorite arv Avalduse esitanud isikute arv
Danske Capital AS 43 799 2 237
ERGO Funds AS 22 945 390
AS LHV Varahaldus 112 038 5 820
Nordea Pensions Estonia AS 23 731 1 653
AS SEB Varahaldus 146 326 5 638
Swedbank Investeerimisfondid AS 267 227 9 388