Eesti
Statistika

Statistika

II samba avalduste esitamine alates 01.01.2021

Registripidaja poolt vastu võetud avalduste arv perioodil 01.01.2021 – 14.01.2021 (ei sisalda tühistatud avaldusi)

  avaldusi esitanud INimeste arv keskmine vanus Avaldusi esitanute
keele-eelistus
  kokku mehed naised   eesti vene inglise
Valikuavaldus 2402 1323 1079 39 1982 386 34
Osakute vahetamise avaldus 2231 1238 993 37 1840 375 16
Pärimisavaldus 42 27 15 56 34 8 0
Pensionilepingu avaldus 12 3 9 65 8 4 0
Fondipensioni avaldus 54 26 28 64 50 4 0
Ühekordse väljamakse avaldus 6706 2462 4244 63 5506 1198 2
Maksete tasumisest vabastamise avaldus 1145 528 617 39 759 383 3
Avaldus raha väljavõtmiseks 51792 25004 26788 39 37468 14217 107