Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
14.12.2018 14.03.2019
SEB Energiline Pensionifond Indeks 796 1 028 +29,15%

Valige periood:

   

Valige fond: