Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
11.11.2018 11.02.2019
SEB Energiline Pensionifond Indeks 730 891 +22,05%

Valige periood:

   

Valige fond: