Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
10.10.2018 10.01.2019
SEB Energiline Pensionifond Indeks 682 822 +20,53%

Valige periood:

   

Valige fond: