Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
21.02.2020 21.05.2020
SEB Energiline Pensionifond 36 133 35 854 -0,77%

Valige periood:

   

Valige fond: