Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
15.04.2019 15.07.2019
SEB Energiline Pensionifond 32 855 34 035 +3,59%

Valige periood:

   

Valige fond: