Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
14.12.2018 14.03.2019
SEB Energiline Pensionifond 31 118 32 339 +3,92%

Valige periood:

   

Valige fond: