Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
14.12.2018 14.03.2019
Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) 105 309 106 884 +1,50%

Valige periood:

   

Valige fond: