Sulge

Kasutustingimused

Käesoleva lehekülje haldaja on AS Pensionikeskus.

Kuigi AS Pensionikeskus on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et käesoleval leheküljel sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri AS Pensionikeskus informatsiooni õigsust ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Käesoleval leheküljel sisalduvat informatsiooni võib reprodutseerida ja levitada vaid viitega allikale (www.pensionikeskus.ee) ning sellest tuleb teavitada AS Pensionikeskust.

Käesoleva lehekülje kasutamist tõlgendab AS Pensionikeskus kui kinnitust, et kasutaja on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid.