Sulge

Jooksvate tasude võrdlus

Pensionifondide jooksvad tasud sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Tasusid kasutatakse näiteks pensionifondide tegevuskulude katmiseks ning need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

Täpsemat teavet tasude kohta on võimalik saada pensionifondide prospektidest ja otse fondivalitsejatelt.

Jooksvad tasud põhinevad eelmise aasta kulude põhjal tehtud arvutustel, nende suurus võib aastate lõikes erineda.

Täiendava kogumispensioni fondide jooksvad tasud
Pensionifond Jooksvad tasud 2017. a Jooksvad tasud 2018. a
LHV Varahaldus, LHV Täiendav Pensionifond 1,11 % 1,08 %
LHV Varahaldus, LHV Pensionifond Indeks Pluss* 0,99 % 0,85 %
Luminor Pensions Estonia, Luminor Aktsiad 100 Pensionifond 1,64 % 1,66 %
Luminor Pensions Estonia, Luminor Intress Pluss Pensionifond 1,41 % 1,53 %
SEB Varahaldus, SEB Aktiivne Pensionifond 1,97 % 1,83 %
SEB Varahaldus, SEB Tasakaalukas Pensionifond 1,40 % 1,31 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V1 1,55 % 1,48 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V2 1,64 % 1,60 %
Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V3 1,77 % 1,75 %

*  Passiivselt juhitav pensionifond