Sulge

Fonditasude võrdlus

Fonditasude võrdlus (pensioni III sammas) sisaldab järgmisi näitajad:

  • Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
  • Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
  • Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).
Täiendava kogumispensioni fonditasude võrdlus
Pensionifond Osakute väljalasketasu Osakute tagasivõtmistasu Pensionifondi valitsemistasu
LHV Täiendav Pensionifond 0 1 % 1 %
LHV Pensionifond Indeks Pluss* 0 0 0,39 %
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond 1 % 1 % 1,5 %
Luminor Intress Pluss Pensionifond 1 % 1 % 1,5 %
SEB Aktiivne Pensionifond 1 % 1 % 1,5 %
SEB Tasakaalukas Pensionifond 1 % 1 % 1 %
Swedbank Pensionifond V1 0 1 % 1,2 %
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) 0 0 0,49 %
Swedbank Pensionifond V2 0 1 % 1,3 %
Swedbank Pensionifond V3 0 1 % 1,4 %

*  Passiivselt juhitav pensionifond