Sulge

Tuleva III Samba Pensionifond


ISIN: EE3600001707

Lühinimi: TUV100

Registreerimise kuupäev: 15.10.2019

Aruanded

Aasta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020
2019

Portfelli struktuur

Aktsiad
100%

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 0%

Valitsemistasu: 0.3%

Jooksvad tasud, 2019 : 0,49%

Fondijuht

Tõnu Pekk


Fondivalitseja – Tuleva Fondid AS


Nimetus: Tuleva Fondid AS

Registrikood: 14118923

Asutamise kuupäev: 27.03.2017

Depositoorium: AS Swedbank

Omanikud: Tulundusühistu Tuleva

Kontaktid

Aadress: Telliskivi 60, Tallinn 10412

Telefon: +372 644 5100

Faks: +372 601 044

E-post: tuleva@tuleva.ee

Kodulehekülg: tuleva.ee