Sulge

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) annab hea võimaluse raha kogumiseks III sambasse läbi indeksfondide ning muude indeksinstrumentide. Lisaks tagab fond kogumise pensionipõlveks, kuna raha väljavõtmisele oluliselt varem on seatud piirangud. Samuti ei ole enne 55-ndat eluaastat võimalik vahetada fondi osakuid vabatahtliku kogumispensioni lepingusse. Tegemist on piiratud väljumisega pensionifondiga, mille osakuid on võimalik müüa alates 55-ndast eluaastast* ning selle fondi osakute vahetamine mõnda teise pensionifondi on võimalik vaid juhul, kui sellele kehtivad vähemalt samad tingimused. Näiteks V100 osakuid ei saa vahetada V1, V2 või V3 fondi osakute vastu.


ISIN: EE3600109484

Lühinimi: SWV100

Registreerimise kuupäev: 14.02.2019

Aruanded

Aasta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020
2019

Portfelli struktuur

Aktsiad
100

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,29%

Jooksvad tasud, 2019 : 0,90%

Fondijuht

Pertti Rahnel

Pertti Rahnel Portfellihaldur, Stockholm. Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab, et passiivselt juhitud pensionifond on investeeritud kooskõlas globaalsete finantsturgude indeksitega ja elutsükli strateegiaga.


Fondivalitseja – Swedbank Investeerimisfondid AS


Nimetus: Swedbank Investeerimisfondid AS

Registrikood: 10194399

Asutamise kuupäev: 30.04.1997

Aktsiakapital: 3 004 800 EUR

Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

Depositoorium: Swedbank AS

Omanikud: 100% - Swedbank Robur AB

Juhatus

Kristjan Tamla
Juhatuse esimees
Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2014. aastast.
Varasemalt on töötanud erinevatel kohtadel Swedbank grupis, Eesti Pangas ning Rahandusministeeriumis. Swedbanki pensionifondidega on töötanud ka varem, aastatel 2005 kuni 2009 Hansa Investeerimisfondides ning 2009 kuni 2010 Rootsis Swedbank Roburis. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ning saanud majandusteooria magistrikraadi Exeteri Ülikoolist Inglismaal. Finantssektori ja Eesti pensionisüsteemiga seotud töökogemus alates 1998. aastast.

Meelis Hint
Juhatuse liige, Chief Compliance Officer
Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2010. aastast.
Varasemalt on töötanud Swedbank AS-is investeerimisteenuste vastavuskontrollerina ning advokaadibüroos Tark & Co advokaadina. Omab rahvusvahelise äriõiguse magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolist. Töökogemus finantssektoris alates 2007. aastast.

Kontaktid

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

E-post: funds@swedbank.ee

Kodulehekülg: www.swedbank.ee