Sulge

LHV Täiendav Pensionifond

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.


ISIN: EE3600010294

Lühinimi: LHT75

Registreerimise kuupäev: 20.02.2002

Aruanded

Aasta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 1%

Valitsemistasu: 1%

Jooksvad tasud, 2019 : 1,36%

Fondijuht

Andres Viisemann, Kristo Oidermaa, Romet Enok

Andres Viisemann on LHV aktiivse investeerimisstrateegiga pensionifondide fondijuht ning AS-i LHV Pank nõukogu liige ja asutaja 1999. aasta kevadel. Aastatel 1991-1997 töötas Andres Hansapanga finantsturgude osakonna juhatajana ning 1998-1999 Hansapanga finantsriskide osakonna juhatajana. Andres on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse erialal 1992. aastal ja kaitsnud MBA kraadi INSEADis 1998. aastal.

Kristo Oidermaa on LHV aktiivselt juhitud pensionifondide (v.a konservatiivse fondi LHV XS) fondijuht. LHV-ga liitus Kristo 2009. aastal Balti aktsiaturgude analüütikuna ning 2013. aastast alates on ta tegev olnud pensionifondide investeeringute analüüsi, ettevalmistamise ja haldamisega. Varasemalt omab Kristo töökogemust Ida-Euroopa aktsiaturgudele keskendunud varahaldusärist. Kristo omandas 2008. aastal bakalaureuse kraadi majanduse erialal University of Manchesteris. Kristo omab CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikaati.

Romet Enok on LHV aktiivselt juhitud pensionifondide fondijuht. Romet asus LHV-sse tööle 2006. aastal aktsiaanalüütikuna. AS-i LHV Pank poolt krediidiasutuse tegevusloa saamise järgselt asus ta juhtima panga kauplemis-, investeerimis- ja likviidsusportfelle. Romet on alates 2010. aastast tegev olnud pensionifondide investeeringute analüüsi, ettevalmistamise ja haldamisega. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnast.


Fondivalitseja – AS LHV Varahaldus


Nimetus: AS LHV Varahaldus

Registrikood: 10572453

Asutamise kuupäev: 09.08.1999

Aktsiakapital: 1 500 000 EUR

Audiitor: KPMG Baltics OÜ

Omanikud: 100 % - AS LHV Group

Juhatus

Fondivalitseja juhatuses on kaks liiget – Vahur Vallistu ja Joel Kukemelk.

Vahur Vallistu on LHV Varahalduse juhatuse esimees alates 2019. aasta juunist. Varasemalt töötas ta Swedbankis projektifinantseerimise osakonnas. Vahur Vallistu lõpetas 2011. aastal Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias (Stockholm School of Economics in Riga) majanduse ja ärijuhtimise erialal ning 2019. aastal Tartu Ülikooli MBA ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal. Vahur Vallistul on CFA sertifikaat ning ta kuulub ka SA Haridussõprade Toetusfond nõukokku.

Joel Kukemelk, CFA töötab Fondivalitsejas 2010. aastast fondijuhina. Joel valiti juhatusse 2014. aastal. Aastatel 2006 kuni 2013 töötas Joel LHV Pangas, alguses aktsiaturgude analüütikuna ning hiljem portfellihaldurina. Joel on lõpetanud 2008. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe majandusteaduse eriala (cum laude) ning 2010. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe majandusteaduse eriala (cum laude). 2009. aasta detsembris läbis Joel CFA Level I eksami, 2011. aasta juunis CFA Level II eksami ja 2016. aasta juunis CFA Level III eksami.

Kontaktid

Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn

Telefon: +372 6 800 400

Faks: +372 6 800 402

E-post: info@lhv.ee

Kodulehekülg: www.lhv.ee