Sulge

LHV Pensionifond Intress Pluss

This fund is no longer available

LHV Pensionifond Intress Pluss investeerimistegevuse eesmärgiks on riski hajutamise põhimõttel
Osakuomanike vara väärtuse säilitamine ja pikaajaline kasvatamine, investeerides peamiselt erinevatesse võlaja
rahaturuinstrumentidesse.


ISIN: EE3600100574

Lühinimi: SPT30

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 1%

Valitsemistasu: 0.95%

Fondijuht

Andres Viisemann

Andres Viisemann on Fondide ning ka AS-i LHV Varahaldus valitsetavate pensionifondide fondijuht. Sellele lisaks on Andres AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige ja AS-i LHV Pank nõukogu liige ning asutaja 1999. aasta kevadel. Aastatel 1991-1997 töötas Andres Hansapanga finantsturgude osakonna juhatajana ning 1998-1999 Hansapanga finantsriskide osakonna juhatajana. Andres on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse erialal 1992. aastal ja kaitsnud MBA kraadi INSEADis 1998. aastal.


Fondivalitseja – AS LHV Varahaldus


Nimetus: AS LHV Varahaldus

Registrikood: 10572453

Asutamise kuupäev: 09.08.1999

Aktsiakapital: 12 000 000 EUR

Audiitor: PricewaterhouseCoopers AS

Omanikud: 100 % - AS LHV Group

Juhatus

Fondivalitseja juhatuses on kaks liiget – Mihkel Oja ja Joel Kukemelk.

Juhatuse esimees Mihkel Oja korraldab Fondivalitseja tegevust 2007. aasta algusest. Aastatel 2003 kuni 2006 töötas Mihkel AS-is LHV Financial Advisory Services. 2013. a kevadest on Mihkel Eesti Fondihaldurite Liidu juhatuse liige. Mihkel lõpetas 2004. aastal Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias spetsialiseerudes finantsile. 2015. aastal sai Mihkel MBA kraadi (with distinction) Edinburgh Business School’ist.

Joel Kukemelk, CFA töötab Fondivalitsejas 2010. aastast fondijuhina. Joel valiti juhatusse 2014. aastal. Aastatel 2006 kuni 2013 töötas Joel LHV Pangas, alguses aktsiaturgude analüütikuna ning hiljem portfellihaldurina. Joel on lõpetanud 2008. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe majandusteaduse eriala (cum laude) ning 2010. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe majandusteaduse eriala (cum laude). 2009. aasta detsembris läbis Joel CFA Level I eksami, 2011. aasta juunis CFA Level II eksami ja 2016. aasta juunis CFA Level III eksami.

Kontaktid

Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn

Telefon: +372 6 800 400

Faks: +372 6 800 402

E-post: info@lhv.ee

Kodulehekülg: www.lhv.ee