Sulge

Tööandjale

Vabatahtlik kogumispension ehk pensioni III sammas ei ole seotud riikliku pensioniga (I sammas) ega kogumispensioniga (II sammas).

Tööandjal ei ole täiendava kogumispensioni maksete tegemisel otseseid kohustusi, kuna täiendava kogumispensioni kogumine põhineb inimese enda tahtel. Täiendava kogumispensioni sissemaksete tegemine on vabatahtlik, sissemaksete suurus ei ole riiklikult määratud ning selle määrab töötaja ise.

Tööandjal on aga võimalik suunata oma töötajaid mõtlema säästmisest ja tuleviku kindlustamisest. Tööandja võib oma töötajatele soovitada kõigi kolme pensionisambaga liitumist, mis koos tagavad töötajatele pensionipõlves mugavused, millega nad elu jooksul on harjunud.

Töötajate väärtustamine täiendava kogumispensioni maksetega

Mitmed ettevõtted on asunud tegema täiendava kogumispensioni makseid oma töötajate eest. Selline soodustus on suurepärane võimalus töötajate väärtustamiseks ja motiveerimiseks.

  • Tööandjatel on näiteks võimalik teha oma töötajate eest sissemakseid vabatahtlikesse pensionifondidesse. Selleks peavad töötajad avama isiklikud pensionikontod. Enne sissemaksetega alustamist tasub tööandjal pöörduda Pensionikeskuse poole, et teada saada, milliste rekvisiitidega tuleb maksed teha.
  • Lisaks on võimalik tööandjal luua ainult oma töötajatele suunatud pensionifond. Tööandja pensionifondi moodustamiseks ning fondi tingimuste ja finantseerimise kokkuleppimiseks võivad fondivalitseja ja sellesse fondi sissemakseid tegema hakkav tööandja sõlmida lepingu. Tööandja pensionifondi loomiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud investeerimisfondide seaduses.
  • Tööandja võib valida ka kindlustusmaksete tegemise töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse. Sel juhul tasub tööandjal pöörduda enne maksetega alustamist kindlustusseltsi poole.

Täiendava kogumispensioni sissemaksete tegemiseks kehtib ka tööandjatele tulumaksusoodustus.

Tulumaksusoodustus

Alates 1. jaanuarist 2012. a kehtima hakanud tulumaksuseaduse muudatusega võimaldatakse tööandjal teha töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid ja/või soetada vabatahtliku pensionifondi osakuid. Muudatuse eesmärk on anda tööandjale võimalus teha töötaja eest tulumaksusoodustust kasutades sissemakseid isiku III sambasse, võimaldades seeläbi füüsilisel isikul juba aasta kestel saada tulumaksuvabastus oma III samba sissemaksetele.

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata tulumaksuga ametniku, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summasid. Need summad ei tohi ületada kalendriaastas 15% isiku brutotöötasust või 6000 eurot.

Enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist residendist füüsilisele isikule arvatakse nimetatud summast maha tema eest tasutud III samba sissemakse maksuvaba osa. Arvestust maksuvaba piirmäära täitumise kohta peab pidama tööandja summeeritult kalendriaasta algusest.