Sulge

Täiendava kogumispensioni vahetamine

Täiendava pensionifondi osakuid võib vahetada teise täiendava pensionifondi osakute vastu.

Lubatud on ka viia III samba pensionifondi kogunenud summa üle täiendava pensionikindlustuse lepingusse ja, vastupidi, tuua kindlustuslepingusse kogunenud summa osaliselt või täielikult üle III samba pensionifondi.

Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamiseks tuleb esitada pangakontoris või Pensionikeskuse iseteeninduses “Minu konto” III samba osakute vahetamise avaldus.

Pensionifondi osakute vahetamisel pensionifondidest väljamakseid ei tehta.

Alates 1. augustist 2011. a ei ole lubatud pensionifondil oma tingimustes ette näha:

  • korraga vahetatavate osakute minimaalset arvu (oli lubatud kuni 1. augustini 2011. a.);
  • minimaalset tähtaega, millest varem ei olnud osakute vahetamine lubatud (oli lubatud kuni 1. augustini 2011. a.).

Fondi kogutud summa üleviimiseks kindlustuslepingusse peab osakuomanik esitama oma kontohaldurile kirjaliku avalduse.

Fondivalitseja tasud

Osakute vahetamisel erinevate fondivalitsejate fondide vahel VÕTAB fondivalitseja vastava pensionifondi tingimustes ette nähtud ulatuses osakute tagasivõtmistasu ja väljalasketasu.

Osakute vahetamisel sama fondivalitseja fondide vahel EI VÕTA fondivalitseja pensionifondi tingimustes ette nähtud osakute tagasivõtmistasu või väljalasketasu.

Täiendava pensionikindlustuse lepingusse kogutud summa saab osaliselt või täies mahus üle kanda täiendavasse pensionifondi või ka teise pensionikindlustuse lepingusse. Kindlustuslepingusse kogunenud vara üleviimiseks pensionifondi peab kindlustatu esitama kindlustusandjale vastava avalduse. Kogunenud vara üleviimiseks pensionifondi peab olema avatud pensioniberikonto. Konto saab avada valikuavalduse esitamisega pangas.

Kindlustuslepingust summa ülekandmisel väljamakseid ei tehta.

Kindlustusseltsi  tasud

Vahetamisel arvestab kindlustusselts kindlustusmaksete reservist maha vahetamisega seotud kulud, mille suurus on määratud lepingus või kindlustusseltsi hinnakirjas.