Sulge

Maksusoodustus sissemaksetele

Täiendava kogumispensioni ehk pensioni III samba sissemaksete erinevatele toodetele  kehtib ühtne tulumaksusoodustus. Soodustus väljendub tagastatavas tulumaksus:

  • 20% kalendriaasta jooksul tehtud sissemaksetest, mis ei ületa 15% isiku brutosissetulekust või
  • 20% kalendriaasta jooksul tehtud sissemaksetest, mis ei ületa 6 000 eurot
  • sissemaksete mahaarvamisel maksustatavast tulust tuleb arvesse võtta nii inimese enda kui ka tema tööandja tasutud sissemaksed

Tulumaksu tagasisaamiseks tuleb isikul oma iga-aastasesse tuludeklaratsiooni märkida aasta jooksul tehtud täiendava kogumispensioni maksed.

Soodustuse alla kuulub ainult pensioni kogumiseks makstud raha, kindlustuskaitseks (näiteks elukindlustuseks) arvestatud summad tuleb eelnevalt sissemaksetest maha arvestada. Õigete numbrite arvutamise pärast ei pea muretsema, sest kindlustusseltsi poolt väljastatavates tõendites on vastavad summad juba eraldi välja toodud.