Sulge

III samba muudatused 2018

III s pensionifondide osakute arvestus toimub alates 6. augustist 2018. a PENSIONIKONTOL.

Samas kohas, kus seni toimus ainult pensioni II samba fondiosakute arvestus, registreeritakse edaspidi II ja III samba fondiosakud koos. Pensionikogujatel tekib tervikvaade oma pensionifondide varadest.

Ülevaade, kuidas muudatused pensionikogujaid mõjutavad

Osakud/varade vaade

III s pensionifondide osakute arvestus hakkab alates 6. augustist 2018. a toimuma PENSIONIKONTOL. Samas kohas, kus seni toimus ainult pensioni II samba fondiosakute arvestus, registreeritakse edaspidi II ja III samba fondiosakud koos. Tekib tervikvaade oma pensionifondide varadest. Pensionikonto seisu saab vaadata nii Minu kontos kui ka pankade/kontohaldurite vahendusel.
Kui III samba osakuomanik ei ole varem II sambaga liitunud, avab talle pensionikonto Pensionikeskus. Inimene ise midagi tegema ei pea! Ühel inimesel saab olla vaid üks pensionikonto. II sambaga liitunutel on juba pensionikonto olemas ning III samba fondiosakud tõstetakse samale kontole. Enne 6. augustit saavad pensionikonto avada vaid uued II sambaga liitujad. Edaspidi avatakse III samba fondi koguma hakates ka pensionikonto.
III samba teenuste kasutamiseks Minu kontos peab klient olema Pensionikeskuse jaoks vähemalt ühe korra mõne panga / kontohalduri juures ennast tuvastanud. St, et vähemalt 1 pensioni III samba avaldus peab olema tehtud panga kaudu. Kui isik on ennast kord pangas tuvastanud, saab ta Minu kontos esitada III s valikuavaldusi, lunastusavaldusi ja vahetusavaldusi, vaadata toimunud tehinguid ning kontrollida ka kolmandale sambale seatud areste.
Seni olid III s fondiosakud registreeritud väärtpaberikontodel, mis olid registreeritud kindlate pankade/kontohaldurite juures. Edaspidi on igal isikul üks pensionikonto. Kui varem võisid olla III samba fondiosakud erinevatel väärtpaberikontodel ka mitmes pangas, siis peale seda muudatust näeb oma kõiki III samba fonde ühest kohast – pensionikontolt. Kogumispensioni teenuste kasutamiseks saab nüüd pöörduda endale kõige sobivama panga poole. Avaldusi saab paralleelselt esitada ka erinevate pankade kaudu nagu II samba avalduste puhul. III samba pensionifondide teenuste kasutamine ei ole enam piiratud ühe kindla pangaga.

Tehingute tegemine üldiselt

II samba sissemaksed jäävad toimima nagu seni, st sissemakse suurus sõltub palgast. Kogutut on võimalik kasutama hakata alates riikliku vanaduspensioni ea saabumisest.  III sambasse saab sissemakseid teha regulaarselt panga püsimaksekorraldusega või ühekordsete sissemaksetena. Kogutud raha saab soodsamalt kasutama hakata alates 55-ndast eluaastast.
Fondide valimine ja vahetamine muutub sarnasemaks II sambaga. Näiteks tuleb III samba fondidesse kogumise alustamiseks esitada esmalt valikavaldus. Valikuavaldusel tuleb ära määrata, millistesse III samba fondidesse on soov hakata sissemakseid tegema. Erinevalt II samba valikuavaldusest on võimalik III samba valikuavalduses märkida mitu fondi. Sissemaksete tegemiseks III sambasse tuleb sõlmida (interneti)pangas püsimakse leping või teha ühekordseid sissemakseid.

II sambaga saavad liituda siiski vaid alates 1983. aastast sündinud Eesti maksuresidendid. Mitte-residendid ning varem sündinud inimesed II sambaga liituda ei saa.

Pensionikonto avamine III s jaoks

Et alustada pensioni III samba teenuste kasutamist, siis alates 6. augustist:

a) kui olete liitunud juba II sambaga, tuleb mõne pangakontori kaudu esitada III samba valikuavaldus, et aktiveerida oma pensionikontol ka III sammas;
b) kui ei ole varem II sambaga liitunud, tuleb samuti esitada mõne pangakontori kaudu III samba valikuavaldus ning sellega avatakse pensionikonto.

Kui olete SEB Panga või Swedbank’i klient ning pank on Teid nõuetekohaselt tuvastanud, on Teil võimalik valikuavaldus esitada ka vastava panga internetikeskkonnas.

Vastus on: “Ei.” II sambaga saavad liituda siiski vaid alates 1983. aastast sündinud Eesti maksuresidendid. Mitte-residendid ning enne 1983. a sündinud inimesed II sambaga liituda ei saa.

Osakute ostmine

III s osakute ostmiseks tuleb teha pangaülekanne/maksekorraldus. Alates 6. augustist 2018. a muutuvad ülekande rekvisiidid. Positiivne on see, et enam ei saa segadust tekkida, kui isikul oli näiteks mitu väärtpaberikontot. Kui mõni vp-konto suleti, kuid püsimakse muutmist ei olnud meeles teha, ei jõudnud laekumised III s fondi kohale. Nüüd jääb kõikidele alles vaid üks pensionikonto.

Osakute müümine

Seda saab alates 6. augustist 2018. a teha pangakontoris (kontohalduri vahendusel), internetipangas ja Pensionikeskuse “Minu kontos”.

Vahetamine

Vahetamine vormistatakse avaldusena. Avaldusi saab esitada pangakontoris, internetipangas või Minu kontos. Uue lahendusena III samba fondide jaoks saab avaldusel olla ühe lähtefondi kohta korraga mitu sihtfondi ehk ühest fondist on võimalik vahetada osakuid mitmesse erinevasse III samba fondi.

Kindlustus

Varade kindlustusest fondi või fondist kindlustusse viimist tuleb alustada kindlustusseltsi juures nagu praegu.
Ei liigu. Kui III sambasse kogumine toimub läbi III samba kindlustuslepingu, siis neid lepinguid 6. augusti muudatus ei puuduta.