Sulge

Väljamaksed kindlustusseltsist ja pensionifondist

Kui pensionikontole kogutud osakute koguväärtus on suurem kui 700-kordne rahvapensioni määr, on osakuomanikul vähemalt 700-kordsele rahvapensioni määrale vastava kindlustusmaksega pensionilepingu sõlmimisel õigus jätta ülejäänud osakud oma pensionikontole alles ning saada väljamakseid kindlustusseltsist ja pensionifondist korraga.

Need ülejäänud osakud

  • võib võtta välja ühekordse väljamaksena, kui pensionikontole jääv summa on väiksem kui 10-korde rahvapensioni määr,
  • võib välja võtta perioodiliste väljamaksetena pensionifondist (fondipension),
  • sõlmida nende eest teise pensionilepingu (tähtajalise või eluaegse),
  • või tasuda hiljem täiendav kindlustusmakse.

Kui fondipension lepitakse kokku täiendavateks väljamakseteks, on fondipensioni minimaalne arvestuslik kogukestus lühem.

Fondipensioni minimaalne arvestuslik kogukestus täiendavateks väljamakseteks

Osakuomanik on 60-64 aastane 5 aastat
65-69 aastane 4 aastat
70-74 aastane 3 aastat
75-aastane või vanem 2 aastat

Loe lisaks: Rahvapension