Sulge

Regulaarsed maksed pensionifondist

Kui pensionikontole kogunenud osakute väärtus jääb 10–50 rahvapensioni määra vahele, saab kogumispensioni välja võtta regulaarsete maksetena pensionifondist ehk sõlmida fondipensioni lepingu.

Pensionisaaja peab valima endale sobiva graafiku. Mida vanem on inimene, seda lühema aja peale saab oma makseid jaotada. Näiteks inimesed vanuses 60 a saavad teha graafiku minimaalselt 12 aasta peale, 61-62 aastased 11 aasta peale jne.

 Fondipensioni minimaalne arvestuslik kogukestus
61-62 aastane 11 aastat
63-64 aastane 10 aastat
65-66 aastane 9 aastat
67-68 aastane 8 aastat
69-70 aastane 7 aastat
71-72 aastane 6 aastat
73-74 aastane 5 aastat
75-76 aastane 4 aastat
77-78 aastane 3 aastat
79-aastane või vanem 2 aastat

Väljamaksete puhul saab ka valida, kas soovitakse igakuiseid, kvartaalseid või ainult üks kord aastas saadavaid makseid.

Pensionifondi osakute tagasivõtmine ja väljamakse toimub vastavalt fondipensioni avaldusele igakuiselt, kvartaalselt kvartali viimase kuu või pensioniaasta viimase kuu 16.-20. kuupäeval. Esimene väljamakse pärast avalduse esitamist toimub järgmisel kalendrikuul, kui avaldusele märgiti igakuise väljamakse soov.

Lepinguid fondipensioni saamiseks sõlmitakse pangakontorites. Avalduse võib esitada ka registripidajale Pensionikeskuse alajaotuse Minu konto kaudu.

Fondipensioni teatud tingimusi on osakuomanikul võimalik pärast fondipensioni kokkuleppimist muuta. Samuti on osakuomanikul võimalik fondipension katkestada ja mingi aja pärast see uuesti kokku leppida.

Kui fondimakseid ette määratud perioodiks ei soovita, võib kindlustusseltsi nõusolekul sõlmida ka tähtajalise või eluaegse pensionilepingu. Kuid kui kogutud summa jääb alla 50-kordse rahvapensioni määra, on kindlustusandjal õigus pensionilepingu sõlmimisest keelduda.

Loe lisaks: Rahvapension