Sulge

Kogu summa korraga

Kui Teie pensionikontole kogunenud osakute väärtus on võrdne 10-kordse rahvapensioni määraga või on sellest väiksem,

  • on võimalik kogu summa korraga välja võtta
  • või leppida fondivalitsejaga kokku fondipension perioodilisteks väljamakseteks pensionifondist.

Ühekordse väljamakse saamiseks tuleb esitada avaldus panka või registripidajale (Pensionikeskuse alajaotuses Minu konto).

Kui ühekordset väljamakset ei soovita, võib kindlustusseltsi nõusolekul sõlmida ka tähtajalise või eluaegse pensionilepingu. Kuid kui kogutud summa jääb alla 50-kordse rahvapensioni määra, on kindlustusandjal õigus pensionilepingu sõlmimisest keelduda.

Kui omandate pärast ühekordse väljamakse saamist uusi kohustusliku pensionifondi osakuid, mille väärtus jääb alla 10-kordse rahvapensioni määra, makstakse kogunenud summa automaatselt välja järgmise aasta 16.-20. aprillil. Kui aga soovite täiendavat väljamakset saada varem, tuleb esitada uus avaldus sõltuvalt laekunud osakute koguväärtusest.

Loe lisaks: Rahvapension