Sulge

Eluaegsed maksed kindlustusseltsist

Kui kogutud summa on kasvanud üle 50-kordse rahvapensioni määra, tuleb kogumispensioni saamiseks kindlasti sõlmida kindlustusandjaga pensionileping, mis tagab eluaegsed maksed kindlustusseltsist.

Pensionilepingu sõlmimisel kantakse pensionifondist summa teie poolt valitud kindlustusseltsi. Pensionilepingusse on võimalik kanda kogu summa või osa kogutud summast.

Kui ülekantav summa ei ole piisavalt suur (jääb alla 50-kordse rahvapensioni määra), on kindlustusandjal õigus pensionilepingu sõlmimisest keelduda.

Eluaegse pensionilepingu ehk annuiteedina tehakse väljamakseid pensionisaaja ehk kindlustusvõtja elu lõpuni. Väljamakse summa arvutab välja kindlustusandja, kasutades annuiteedi arvutamise valemit.

Väljamaksete puhul saab valida, kas soovitakse igakuiseid või kvartaalseid makseid. Summad võivad olla võrdsed või suurenevad.

Pensionilepingus on võimalik määrata ka garantiiperiood. Garantiiperiood tähendab, et selle perioodi jooksul tehakse makseid lepingus nimetatud soodustatud isikule juhul, kui kindlustusvõtja sureb enne määratud perioodi lõppu.

Pensionilepingu sõlmimist pakkuvad kindlustusseltsid on: