Sulge

Liitumispäringud

Tööandja saab teha liitumispäringuid oma ettevõtte töötajate liitumise kohta kogumispensioni süsteemiga, päringu aluseks on töötaja isikukood.

Kui kontrollitakse neid inimesi, kes peavad kogumispensioniga kohustuslikus korras liituma (sündinud 1983. aastal ja hiljem), annab päring igal juhul vastuse, et isik on kogumispensioniga liitunud.

Liitumiskontrolli lihtpäring töötab ühe isikukoodi kaupa. Päring annab korrektse isikukoodi sisestamisel vastuse:

 • Kas isik on kogumispensioniga liitunud ja millal on isiku maksete kinnipidamise algus formaadis pp.kk.aaaa;
 • Kas isik on esitanud 01.10-31.10.2020 kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutise katkestamise avalduse ning kui suur on 01.12.2020-31.08.2021 isiku kogumispensioni makse;
 • 01.01.2018-30.11.2020 oli kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute makse suurus 2%;
 • Kas isik on esitanud 2013. aastal makse määra ajutise tõstmise avalduse ning kui suur oli aastatel 2014-2017 isiku kogumispensioni makse.

Kui isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, vastab päring: “Isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, maksete kinnipidamise lõpp pp.kk.aaaa”.

Kui isik kogumispensioniga liitunud ei ole, vastab päring: “Isik ei ole kogumispensioniga liitunud”.

NB! Makse tasumise kohustus lõppeb aasta lõpu seisuga, pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päevale järgneval 31. detsembril. Lisainfo leiate Tööandja rubriigist “Kogumispensioni maksete lõpetamine”.

Masspäring on suure töötajate arvuga ettevõtetele ja organisatsioonidele, kus raamatupidajal oleks lihtpäringu kasutamine töömahukas. Selleks saab kasutada kindlat failiformaati, millega ettevõte edastab Pensionikeskusele (PK) oma töötajate isikukoodid.

PK teeb esitatud isikukoodide kohta masspäringu ja tagastab ettevõttele faili, kus iga isikukoodi järel on vastus konkreetse isiku kohta (analoogne lihtpäringu vastustega).

 • Masspäringu maksumus on 30 €, teenusele ei lisandu käibemaks.
  Ühe masspäringu hind on arvestatud kuni 4000 isikukoodi kontrollimiseks. Üle 4000 isikukoodi kontrollimise soovi korral on hind kokkuleppeline.

Masspäringu muudatus 2020. a: sissemaksete ajutine katkestamine

2020. aasta oktoobrikuu jooksul saab esitada sissemaksete ajutise katkestamise avaldust, millega saab peatada oma palgalt 2% kogumispensioni maksete arvestamise. Avalduse esitamisel peatub 2% makse tasumine 1. detsembrist 2020. aastal kuni 31. augustini 2021. aastal.

Info avalduse esitamise kohta lisatakse kogumispensioni masspäringusse: vastusfaili lisandub “J” või “E” vastavalt sellele, kas isik esitas või ei esitanud maksete katkestamise avalduse alates 01. kuni 31. oktoobrini 2020. a.

Loe lisaks: Sissemaksete ajutine katkestamine 2020. a

Päringu teostamiseks:

 • Esitage elektrooniliselt ID-kaardiga allkirjastatud taotlus kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute kontrollimiseks AS-le Pensionikeskus. Taotluse vormi leiate siit:

Taotlus kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute kohta masspäringu teostamiseks:

Liitumispäringu vorm (PDF)

 • Esitada ettevõtte töötajate isikukoodid TXT või XLS failiformaadis selliselt, et iga töötaja isikukood asub eraldi real.
 • Andmed edastada aadressile info@pensionikeskus.ee.

NB! Vanaduspensionieas isikute kohta, kes saavad juba väljamakseid, tekib päringusse maksete lõpetamise märge pärast esimese väljamakse saamist.

Päringu tulemusena:

 • saadab PK ettevõtte poolt näidatud e-posti aadressile TXT või XLS formaadis faili, kus iga isikukoodi järel on päringu vastus;
 • saadab ettevõttele elektroonilise arve.

Päringu failide näidised:

 • Algandmetega faili näidised: TXT või XLS
 • Päringu tulemustega faili näidised: TXT või XLS

Päringu tulemuse selgitused:

 • 45002036517, OK, 01/07/2002,,E,E,J,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002. Isik ei esitanud maksete jätkamise avaldust, 2011. aastal peeti tema töötasust kinni 1% kogumispensioni makset. Isik ei esitanud maksemäära ajutise tõstmise avaldust, aastatel 2014-2017 oli kogumispensioni makse 2%. Isik esitas maksete katkestamise avalduse oktoobris 2020, tema 2% maksed on peatatud 1.12.2020 – 31.08.2021. Tema pensionikonto on avatud.
 • 48805195231, OK, 01/01/2007,,E,J,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2007. Isik ei esitanud maksete jätkamise avaldust, 2011 peeti tema töötasust kinni 1%. Isik esitas maksemäära ajutise tõstmise avalduse, aastatel 2014-2017 oli kogumispensioni makse 3%. Isik ei esitanud maksete katkestamise avaldust oktoobris 2020, tema 2% maksete arvestamine jätkub 1.12.2020 – 31.08.2021. Pensionikonto on avatud.
 • 47601126511, OK, 01/07/2002,,J,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002. Isik esitas maksete jätkamise avalduse, 2011 peeti tema töötasust kinni 2%. Isik ei esitanud maksemäära ajutise tõstmise avaldust, aastatel 2014-2017 oli kogumispensioni makse 2%. Isik ei esitanud maksete katkestamise avaldust oktoobris 2020, tema 2% arvestamine jätkub 1.12.2020 – 31.08.2021. Pensionikonto on avatud.
 • 48802292754, OK, 01/01/2007,,J,J,J,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2007. Isik esitas maksete jätkamise avalduse, 2011 peeti tema töötasust kinni 2%. Isik esitas maksemäära ajutise tõstmise avalduse, aastatel 2014-2017 oli kogumispensioni makse 3%. Isik esitas maksete katkestamise avalduse oktoobris 2020, tema 2% maksed on peatatud 1.12.2020 – 31.08.2021. Pensionikonto on avatud.
 • 45912080223, Isikul ei ole aktiivset pensionikontot! — isik ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud
 • 45708160263, Isikukood ei ole korrektne! — isikukood on vigane
 • 35406056538, OK, 01/07/2002, 01/01/2021,E,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002. Maksete kinnipidamise lõpp 01. jaanuarist 2021. Isik ei esitanud maksete jätkamise avaldust ega maksemäära ajutise tõstmise avaldust. Isik ei esitanud maksete katkestamise avaldust oktoobris 2020, tema 2% maksed jätkuvad 1.12.2020 – 31.12.2020. Pensionikonto on avatud.
 • 39503140321, OK, 01/01/2014,,E,E,J,A, — isik on kogumispensioniga liitunud (kohustatud liituja), maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2014. Isik ei esitanud maksete jätkamise avaldust ja maksemäära ajutise tõstmise avaldust. Isik esitas maksete katkestamise avalduse oktoobris 2020, tema 2% maksed on peatatud 1.12.2020 – 31.08.2021. Pensionikonto on avatud (on valikuavalduse esitanud).
 • 39507241618, OK, 01/01/2014,,E,E,E,, — isik on kogumispensioniga liitunud (kohustatud liituja), maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2014. Isik ei esitanud maksete jätkamise avaldust ja maksemäära ajutise tõstmise avaldust. Isik ei esitanud maksete katkestamise avaldust oktoobris 2020, temal tuleb 2% arvestada 1.12.2020 – 31.08.2021. Pensionikonto ei ole avatud (ei ole valikuavaldust esitanud).
 • 47201064712, OK, 01/01/2005,E,E,E,S,19/03/2010 — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2005. Isik ei esitanud maksete jätkamise avaldust ja maksemäära ajutise tõstmise avaldust. Isik ei esitanud maksete katkestamise avaldust oktoobris 2020. Pensionikonto on suletud, kogumispensioni makse tasumise kohustus puudub. Pensionikonto sulgemise põhjuseks võib olla õigusvastane liitumine kogumispensioniga.

Lisainfot liitumispäringute kohta saab Pensionikeskuse telefonilt 640 8886 või e-postiga aadressilt info@pensionikeskus.ee. Kõikidele küsimustele lisage oma kontakttelefoni number, et saaksime vajadusel Teiega telefoni teel ühendust võtta.