Sulge

Liitumispäringud

Tööandjal on võimalus teha liitumispäringud oma ettevõtte töötajate liitumise kohta kogumispensioni süsteemiga, päringu aluseks on töötaja isikukood.

Kui kontrollitakse neid inimesi, kes peavad kogumispensioniga kohustuslikus korras liituma (sündinud 1983. aastal ja hiljem), annab päring igal juhul vastuse, et isik on kogumispensioniga liitunud.

Liitumiskontrolli lihtpäring on mõeldud väiksematele firmadele ja organisatsioonidele, kellel on vähe töötajaid ning kes saavad kasutada ühe isikukoodi põhist päringut. Päring annab korrektse isikukoodi sisestamisel järgnevat teavet:

 • Kas isik on kogumispensioniga liitunud ja millal on isiku maksete kinnipidamise algus pp.kk.aaaa;
 • Kas isik on esitanud 2013. aastal makse määra ajutise tõstmise avalduse ning kui suur on aastatel 2014-2017 isiku kogumispensioni makse;
 • Kas isik on esitanud 2009. aastal maksete jätkamise avalduse ning kui suur oli aastatel 2010-2011 isiku kogumispensioni makse;

2013. aastal oli kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute makse suurus 2%.

Kui isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, annab päring vastuseks: Isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, maksete kinnipidamise lõpp pp.kk.aaaa.

Kui isik kogumispensioniga liitunud ei ole, annab päring vastuseks: Isik ei ole kogumispensioniga liitunud.

NB! Makse tasumise kohustus lõppeb aasta lõpu seisuga, pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päevale järgneval 31. detsembril. Lisainfo leiate Tööandja rubriigist ->Kogumispensioni maksete lõpetamine

Masspäring on mõeldud suure töötajate arvuga ettevõtetele ja organisatsioonidele, kus raamatupidajal oleks lihtpäringu kasutamine väga töömahukas. Seetõttu töötas Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) välja failiformaadi, mille alusel saab ettevõte oma töötajate isikukoodid edastada EVK-le.

EVK teostab pensioniregistri infosüsteemis esitatud isikukoodide kohta masspäringu ja tagastab ettevõttele faili, kus iga isikukoodi järel on päringu vastus (sisuliselt analoogne lihtpäringu vastustega).

Masspäringu maksumus on 30 €, teenusele ei lisandu käibemaks. Ühe masspäringu hind on arvestatud kuni 4000 isikukoodi kontrollimiseks. Üle 4000 isikukoodi kontrollimise soovi korral on hind kokkuleppeline.

Päringu teostamiseks tuleb:

 • Esitada taotlus kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute kohta Eesti Väärtpaberikeskusele elektrooniliselt ID-kaardiga allkirjastatult, faksile 6 408 801 või postiga aadressil Tartu mnt 2, 10145 Tallinn. Taotluse vormi leiate siit:

Taotlus masspäringu teostamiseks kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute kohta (PDF, täidetav)

 • Esitada ettevõtte töötajate isikukoodid TXT või XLS failiformaadis selliselt, et iga töötaja isikukood asub eraldi real.
 • Andmed edastada aadressile info@pensionikeskus.ee.

NB! Vanaduspensioniealiste isikute puhul, kes on avalduse ühekordse või igakuiste väljamaksete saamiseks esitanud novembrikuus, tekib päringusse maksete kinnipidamise lõpu märge alles esimese väljamakse järgselt ehk peale 20. detsembrit. Seetõttu on soovitatav masspäring teha detsembri lõpus või jaanuari alguses.

Päringu tulemusena:

 • saadab EVK ettevõtte poolt näidatud e-posti aadressile TXT või XLS formaadis faili, kus iga isikukoodi järel on päringu vastus;
 • saadab ettevõttele posti teel arve.

Päringu failide näidised:

 • Algandmetega faili näidised: TXT või XLS
 • Päringu tulemustega faili näidised: TXT või XLS

Päringu tulemuse selgitused:

 • 45002036517, OK, 01/07/2002,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 1% kogumispensioni makset. Isik ei ole esitanud makse määra ajutise tõstmise avaldust. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 2%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 48805195231, OK, 01/01/2007,,E,J,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2007, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 1% kogumispensioni makset. Isik on esitanud makse määra ajutise tõstmise avalduse. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 3%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 47601126511, OK, 01/07/2002,,J,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002, isik on esitanud maksete jätkamise avalduse. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 2% kogumispensioni makset. Isik ei ole esitanud makse määra ajutise tõstmise avaldust. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 2%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 48802292754, OK, 01/01/2007,,J,J,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2007, isik on esitanud maksete jätkamise avalduse. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 2% kogumispensioni makset. Isik on esitanud makse määra ajutise tõstmise avalduse. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 3%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 45912080223, Isikul ei ole aktiivset pensionikontot! — isik ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud
 • 45708160263, Isikukood ei ole korrektne! — isikukood on vigane
 • 34406056538, OK, 01/07/2002, 01/01/2010,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002, maksete kinnipidamise lõpp 01. jaanuarist 2010, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 39503140321, OK, 01/01/2014,,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud (on kohustatud), maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2014, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul on pensionikonto avatud (on valikuavalduse esitanud).
 • 39507241618, OK, 01/01/2014,,E,E,, — isik on kogumispensioniga liitunud (on kohustatud), maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2014, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul ei ole pensionikonto avatud (ei ole valikuavaldust esitanud).
 • 47201064712, OK, 01/01/2005,E,E,S,19/03/2010 — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2005, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul on pensionikonto suletud (kogumispensioni makse tasumise kohustus puudub). Pensionikonto sulgemise põhjuseks võib olla õigusvastane liitumine kogumispensioniga.

Lisainformatsiooni liitumispäringute kohta saab Eesti Väärtpaberikeskuse telefonilt 640 8886 või e-postiga aadressilt info@pensionikeskus.ee. Kõikidele küsimustele lisage oma kontakttelefoni number, et saaksime vajadusel Teiega ühendust ka telefoni teel.