Sulge

Liitumispäringud

Tööandja saab teha liitumispäringuid oma ettevõtte töötajate liitumise kohta kogumispensioni süsteemiga, päringu aluseks on töötaja isikukood.

Kui kontrollitakse neid inimesi, kes peavad kogumispensioniga kohustuslikus korras liituma (sündinud 1983. aastal ja hiljem), annab päring igal juhul vastuse, et isik on kogumispensioniga liitunud.

Liitumiskontrolli lihtpäring töötab ühe isikukoodi kaupa. Päring annab korrektse isikukoodi sisestamisel vastuse:

 • Kas isik on kogumispensioniga liitunud ja millal on isiku maksete kinnipidamise algus formaadis pp.kk.aaaa;
 • Kas isik on esitanud 2013. aastal makse määra ajutise tõstmise avalduse ning kui suur oli aastatel 2014-2017 isiku kogumispensioni makse;
 • Kas isik on esitanud 2009. aastal maksete jätkamise avalduse ning kui suur oli aastatel 2010-2011 isiku kogumispensioni makse;
 • 2013. aastal oli kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute makse suurus 2%.

Kui isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, vastab päring: “Isik on esitanud avalduse kogumispensioni väljamaksete saamiseks, maksete kinnipidamise lõpp pp.kk.aaaa”.

Kui isik kogumispensioniga liitunud ei ole, vastab päring: “Isik ei ole kogumispensioniga liitunud”.

NB! Makse tasumise kohustus lõppeb aasta lõpu seisuga, pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päevale järgneval 31. detsembril. Lisainfo leiate Tööandja rubriigist “Kogumispensioni maksete lõpetamine”.

Masspäring on suure töötajate arvuga ettevõtetele ja organisatsioonidele, kus raamatupidajal oleks lihtpäringu kasutamine töömahukas. Selleks saab kasutada kindlat failiformaati, millega ettevõte edastab Pensionikeskusele (PK) oma töötajate isikukoodid.

PK teeb esitatud isikukoodide kohta masspäringu ja tagastab ettevõttele faili, kus iga isikukoodi järel on vastus konkreetse isiku kohta (analoogne lihtpäringu vastustega).

 • Masspäringu maksumus on 30 €, teenusele ei lisandu käibemaks.
  Ühe masspäringu hind on arvestatud kuni 4000 isikukoodi kontrollimiseks. Üle 4000 isikukoodi kontrollimise soovi korral on hind kokkuleppeline.

Päringu teostamiseks:

 • Esitage elektrooniliselt ID-kaardiga allkirjastatud taotlus kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute kontrollimiseks AS-le Pensionikeskus. Taotluse vormi leiate siit:

Taotlus kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute kohta masspäringu teostamiseks:

Liitumispäringu vorm (PDF)

 • Esitada ettevõtte töötajate isikukoodid TXT või XLS failiformaadis selliselt, et iga töötaja isikukood asub eraldi real.
 • Andmed edastada aadressile info@pensionikeskus.ee.

NB! Vanaduspensionieas isikute kohta, kes saavad juba väljamakseid, tekib päringusse maksete lõpetamise märge pärast esimese väljamakse saamist.

Päringu tulemusena:

 • saadab PK ettevõtte poolt näidatud e-posti aadressile TXT või XLS formaadis faili, kus iga isikukoodi järel on päringu vastus;
 • saadab ettevõttele elektroonilise arve.

Päringu failide näidised:

 • Algandmetega faili näidised: TXT või XLS
 • Päringu tulemustega faili näidised: TXT või XLS

Päringu tulemuse selgitused:

 • 45002036517, OK, 01/07/2002,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 1% kogumispensioni makset. Isik ei ole esitanud makse määra ajutise tõstmise avaldust. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 2%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 48805195231, OK, 01/01/2007,,E,J,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2007, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 1% kogumispensioni makset. Isik on esitanud makse määra ajutise tõstmise avalduse. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 3%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 47601126511, OK, 01/07/2002,,J,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002, isik on esitanud maksete jätkamise avalduse. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 2% kogumispensioni makset. Isik ei ole esitanud makse määra ajutise tõstmise avaldust. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 2%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 48802292754, OK, 01/01/2007,,J,J,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2007, isik on esitanud maksete jätkamise avalduse. 2011. aastal peeti selle isiku nimel töötasust kinni 2% kogumispensioni makset. Isik on esitanud makse määra ajutise tõstmise avalduse. Aastatel 2014-2017 on isiku kogumispensionimakse 3%. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 45912080223, Isikul ei ole aktiivset pensionikontot! — isik ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud
 • 45708160263, Isikukood ei ole korrektne! — isikukood on vigane
 • 34406056538, OK, 01/07/2002, 01/01/2010,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. juulist 2002, maksete kinnipidamise lõpp 01. jaanuarist 2010, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul on pensionikonto avatud.
 • 39503140321, OK, 01/01/2014,,E,E,A, — isik on kogumispensioniga liitunud (on kohustatud), maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2014, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul on pensionikonto avatud (on valikuavalduse esitanud).
 • 39507241618, OK, 01/01/2014,,E,E,, — isik on kogumispensioniga liitunud (on kohustatud), maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2014, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul ei ole pensionikonto avatud (ei ole valikuavaldust esitanud).
 • 47201064712, OK, 01/01/2005,E,E,S,19/03/2010 — isik on kogumispensioniga liitunud, maksete kinnipidamise algus 01. jaanuarist 2005, isik ei ole esitanud maksete jätkamise avaldust ja makse määra ajutise tõstmise avaldust. Isikul on pensionikonto suletud (kogumispensioni makse tasumise kohustus puudub). Pensionikonto sulgemise põhjuseks võib olla õigusvastane liitumine kogumispensioniga.

Lisainfot liitumispäringute kohta saab Pensionikeskuse telefonilt 640 8886 või e-postiga aadressilt info@pensionikeskus.ee. Kõikidele küsimustele lisage oma kontakttelefoni number, et saaksime vajadusel Teiega telefoni teel ühendust võtta.