Sulge

Kogumispensioni sissemaksete muudatused

Kogumispensioni sissemaksete muudatused aastatel 2014-2017 tulenevad 2009. aastal vastu võetud kogumispensionide seaduse muudatusest. Riik peatas ajutiselt sissemaksed II samba pensionifondidesse 2009. aasta juunist kuni 2010. aasta lõpuni ja tegi poole võrra vähendatud makseid 2011. aastal. Kohustatud isikul oli 2013. aasta 15. maist kuni 15. septembrini õigus esitada makse määra ajutise tõstmise avaldus makse tasumiseks määras 3%.

Kogumispensioni makse määra ajutise tõstmise avalduse esitamise õigus on ka kohustuslikel liitujatel (sündinud 1983. aastal ja peale seda). Eakamate jaoks, kes tegid juba aastatel 2010 ja 2011 kogumispensioni makseid tavapärases määras (enda osa 2% + riigi osa 4%), ei muutu kogumispensioni maksed ka järgmisest aastast.

Vanematel inimestel, kes juba saavad väljamakseid ning kelle kogumise periood on lõppenud, maksete kogumist jätkata võimalik ei ole.

Tööandjal on kohustus kontrollida, kas töötaja on esitanud makse määra ajutise tõstmise avalduse. Kui inimene on avalduse esitanud, tuleb tööandjal alates 2014. aastast hakata töötaja palgalt kinni pidama kogumispensioni makset määras 3%.

2018. aastal taastuvad 2% kogumispensioni maksed kõikidel kogumispensioniga liitunud isikutel.

Kuupäevad Muudatused
01.06.2009-31.12.2009 Kõikide liitunute kogumispensioni maksed on peatunud
01.12.2009-31.12.2009 Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni sissemaksete jätkamist
01.01.2010-31.12.2010 Avalduse esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 2% kogumispensioni makset. Avaldust mitte esitanud töötajate palgalt kogumispensioni makset kinni ei peeta
Alates 01.01.2011 Kõikide liitunute kogumispensioni maksed taastuvad. Avalduse esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 2% kogumispensioni makset. Avaldust mitte esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 1% kogumispensioni makset
01.11.2013-31.12.2013 Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni sissemaksete määra protsenti
01.01.2014-31.12.2017 Makse määra ajutise tõstmise avalduse esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 3% kogumispensioni makset. Avaldust mitte esitanud töötajate palgalt tuleb kinni pidada 2% kogumispensioni makset.
Alates 01.01.2018 Kõikide liitunute 2% kogumispensioni maksed taastuvad