Sulge

Automaatne liitumiskontroll

Kogumispensioni automaatne liitumiskontroll on mõeldud raamatupidamisprogrammidele kasutamiseks.

Et ettevõtte raamatupidajal oleks oma töötajate kohta lihtsam kogumispensioni maksuarvestust teha, pakub AS Pensionikeskus (PK) spetsiaalset XML päringuformaati. Selle abil saab raamatupidaja esitada oma töötajate kohta päringu palgaarvestusprogrammist lahkumata, iga isikukoodi kohta saadetakse vastus kogumispensioniga liitumise kohta otse palgaarvestusprogrammi.

Tööandjad saavad nimetatud päringut küsida oma palgaarvestusprogrammi pakkuja ja/või arendaja käest.

Teenusega liitumiseks tuleb palgaarvestusprogrammi arendusfirmal:

  • esitada PK-le vastav taotlus ja
  • tasuda ühekordne liitumistasu.

Päring töötab tavapäraselt Eesti isikukoodi alusel.

Päring kontrollib, kas isik, kelle sünniaasta on varasem kui 1983. aastat, on esitanud avalduse kohustusliku kogumispensioniga liitumiseks, ning annab vastava automaatse vastuse.

Kui kontrollitakse neid inimesi, kes peavad kogumispensioniga liituma kohustuslikus korras (sündinud 1983. aastal ja hiljem), annab päring igal juhul vastuse, et isik on kogumispensioniga liitunud.

NB! Päring ei kontrolli isikukoodi omaniku maksuresidentsust. Päringu andmete kasutamisel tuleb kindlasti arvestada seadusest tuleneva kohustusega, mille alusel on kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus AINULT Eesti residendist isikutel, kes on kogumispensioniga liitunud vabatahtlikus või kohustuslikus korras. Mitteresidendist töötajate töötasult nimetatud makset kinni pidada ei tohi.

Lisainfo teenuse kohta:

AS Pensionikeskus
info@pensionikeskus.ee