Sulge

Automaatne liitumiskontroll

On loodud uus kogumispensioni automaatne liitumiskontroll raamatupidamisprogrammidele.

Selleks, et ettevõtte raamatupidajal oleks veelgi lihtsam kogumispensioni maksuarvestust töötajate lõikes teha, pakub AS Pensionikeskus (PK) spetsiaalset XML päringuformaati. Selle abil saab ettevõtte raamatupidaja esitada oma töötajate isikukoodide kohta päringu palgaarvestusprogrammist lahkumata ja saada iga isikukoodi kohta vastuse kogumispensioniga liitumise kohta kohe oma palgaarvestusprogrammi.

Tööandjad saavad nimetatud päringut küsida oma palgaarvestusprogrammi pakkuja ja/või arendaja käest.

Teenusega liitumiseks tuleb palgaarvestusprogrammi arendusfirmal:

  • esitada PK-le vastav taotlus ja
  • tasuda ühekordne liitumistasu.

Päring töötab tavapäraselt Eesti isikukoodi alusel.

Päring kontrollib, kas isik, kelle sünniaasta on varasem kui 1983. aastat, on esitanud avalduse kohustusliku kogumispensioniga liitumiseks, ning annab vastava automaatse vastuse.

Kui kontrollitakse neid inimesi, kes peavad kogumispensioniga liituma kohustuslikus korras (sündinud 1983. aastal ja hiljem), annab päring igal juhul vastuse, et isik on kogumispensioniga liitunud.

NB! Päring ei kontrolli isikukoodi omaniku maksuresidentsust. Päringu andmete kasutamisel tuleb kindlasti arvestada seadusest tuleneva kohustusega, mille alusel on kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus AINULT Eesti residendist isikutel, kes on kogumispensioniga liitunud vabatahtlikus või kohustuslikus korras. Mitteresidendist töötajate töötasult nimetatud makset kinni pidada ei tohi.

Lisainfo teenuse kohta:

AS Pensionikeskus
info@pensionikeskus.ee