Sulge

Maksemäärade ajaloolised muudatused

2013. aasta 15. maist kuni 15. septembrini sai esitada maksemäära ajutise tõstmise avaldust.

1. juunist 2009. a kuni 31. detsembrini 2010. a olid riigipoolsed kogumispensioni sissemaksed peatunud. Soovijail oli avalduse alusel võimalik 2010. aastal jätkata omapoolsete sissemaksete tegemist. Avaldusi kogumispensioni jätkamiseks sai esitada 2009. aasta 1. oktoobrist kuni 30. novembrini.

Erandina säilis 1954. aastal ja varem sündinutele võimalus jätkata 2010. aastast sissemaksete tegemist seni kehtinud 2% + 4% süsteemi järgi. Selle jaoks tuli samuti enne 30. novembrit 2009 esitada maksete jätkamise avaldus.

Füüsilisest isikust ettevõtja tasus kogumispensioni makset 5/12-lt  2009. aastal saadud ettevõtlustulult. 2010. aastal saadud ettevõtlustulult füüsilisest isikust ettevõtja makset ei tasunud. Kogumispensioni makset hakati jälle maksma 2011. aastal saadud ettevõtlustulult.

2012. aasta 1. jaanuarist taastusid kohustusliku kogumispensioni maksed täies ulatuses. 2% arvestab tööandja töötaja brutopalgalt ning riik lisab sellele 4% (sotsiaalmaksu kogumispensioni osa).

Nendele liitujatele, kes jätkasid 2010. aastal vabatahtlikult sissemaksete tegemist,  kohalduvad aastatel 2014–2017 automaatselt maksemäärad 2% + 6%, mille kohaselt maksab liituja ise 2% ja riik 6%. Kõnealustel isikutel oli õigus esitada avaldus ka makse oma osa tõstmiseks 2%-lt 3%-le (sellisel juhul rakendub skeem 3%+6%).

Isikutel, kes 2010. aastal vabatahtlikke sissemakseid ei jätkanud, oli samuti võimalus avaldus esitada ning selle alusel teha 2014. – 2017. aastal sissemakseid 3% + 6% süsteemi kohaselt.

Maksemäära ajutise tõstmise avaldust sai esitada 2013. aasta 15. maist kuni 15. septembrini. Avalduse sai esitada kontohalduritele või interneti teel Pensionikeskuse alajaotuses Minu konto. Kui avaldus on esitatud, siis tagasi seda enam võtta ei saa.

Aasta 1942-1954 1955-…
jätkan ei jätka jätkan ei jätka
2010 2+4 0 2+0 0
2011 2+4 1+2 2+2 1+2
2012-2013 2+4 2+4 2+4 2+4
2014-2017 2+4 2+4 2+6 2+4
2014-2017 soovi korral 3+6 3+6 3+6
2018 2+4 2+4 2+4 2+4

Ajakava Jätkan 2010. aastal sissemakseid Ei jätka 2010. aastal sissemakseid
01.06.2009-31.12.2009 0%+0% 0%+0%
01.10-30.11.2009 Avalduse esitamine
2010 2%+0% 0%+0%
2011 2%+2% 1%+2%
2012-2013 2%+4% 2%+4%
15.05-15.09.2013 Avalduse esitamine Avalduse esitamine
2014-2017 Avalduse esitamisel 3%+6%, kui avaldust ei esita 2%+6% Avalduse esitamisel 3%+6%, kui avaldust ei esita 2%+4%
2018 2%+4% 2%+4%