Sulge

Kuidas raha liigub?

Raha liikumise skeem

Tööandja kannab töötaja brutopalgast kinni peetud 2% Maksu- ja Tolliametile ning täidab ka maksudeklaratsiooni. Kogumispensioni maksete summad ning maksudeklaratsioonid peavad Maksukorralduse seaduse kohaselt olema tööandja poolt saadetud maksude kinnipidamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Maksu- ja Tolliamet kontrollib esitatud deklaratsiooni ning lisab tööandja poolt makstud summale 4% sotsiaalmaksust. Summad kantakse üle Pensionikeskuse (PK) pangakontole riigikassas.

Maksu- ja Tolliametil on maksete ja deklaratsioonide kontrollimiseks ning raha PK-le ülekandmiseks aega 15 tööpäeva.

PK pensioniregistri pidajana arvestab laekunud summa eest vastava arvu pensionikonto omaniku poolt valitud pensionifondi osakuid ning kannab raha edasi pensionifondile.

  • Kogu protsess palga saamise hetkest pensionifondi osakute saamiseni võib aega võtta ligi 2 kuud.

Näide: jaanuaris kinni peetud maksed peavad olema Maksu- ja Tolliametile üle kantud hiljemalt 10. veebruariks. Kui tööandja poolt edastati kogumispensioni maksed ja deklaratsioonid korrektselt, lastakse osakud välja hiljemalt 4. märtsil.

NB! Kogumispensioni maksed peab kinni Teie tööandja, kuigi maksumaksjaks olete Teie ise. Töökoha vahetus ei takista ega mõjuta kogumispensioni kogumist.