Sulge

Fondi vahetamine

Kohustusliku kogumispensioni (II sammas) fondivalikut on võimalik vahetada vaid teise kohustusliku kogumispensioni fondi vastu.

Pensionifondi valikut on võimalik muuta kahel viisil:

   • Sissemaksete suunamine uude fondi – praeguse fondi osakud jäävad alles ja teenivad endises fondis tulu edasi. Uue fondi valimisel hakkavad Teie tulevased maksed laekuma uude fondi, st Teie pensionikontol hakkavad olema kõrvuti mitme erineva fondi osakud. Sissemaksete muutmiseks tuleb esitada valikuavaldus.
   • Pensionifondi osakute vahetamine – ühe pensionifondi osakud vahetatakse Teie poolt valitud uue pensionifondi osakute vastu. Osakute vahetamiseks tuleb esitada pensionifondi osakute vahetamise avaldus. Sissemaksed selle avaldusega ei muutu.

Avaldusi on võimalik esitada Pensionikeskuse veebilehe kaudu, internetipankades, pangakontorites ning kindlustusseltsides:

    • Pensionikeskuse “Minu konto” keskkonnas
    • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti filiaal
    • ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal
    • LHV Pank AS
    • Luminor Bank AS
    • SEB Pank AS
    • Swedbank AS
    • Tuleva Fondid AS

Valikuavaldusega on fondi vahetamine võimalik:

     • noortel liitujatel teha oma esimene pensionifondi valik ning
     • juba pensioni koguvatel inimestel suunata sissemaksed uude pensionifondi.

Valikuavaldusi saab esitada jooksvalt terve aasta vältel, soovitud muudatus jõustub kuni kolme tööpäeva jooksul ning juba järgmine sissemakse suundub uude pensionifondi.

Pensionifondi osakute vahetamised toimuvad alates 01.08.2011 kolm korda aastas: jaanuaris, mais ja septembris.

Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt üks kalendrikuu enne vahetuse toimumist:

     • 30. novembril, et osakute vahetamine toimuks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval,
     • 31. märtsil, et osakute vahetamine toimuks 1. maile järgneval esimesel tööpäeval,
     • 31. juulil, et osakute vahetamine toimuks 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval.

Osakute osaline vahetamine

Alates 01.08.2011 on võimalik ühest pensionifondist teise üle viia korraga kõik või ainult osa (näiteks 25%, 50% või 75%) vanasse pensionifondi kogunenud varadest. Pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, märgitakse tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal protsentides, üheprotsendilise täpsusega.

     • Kui soovitakse vahetada kõik osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, märgitakse osakaaluks 100.
     • Kui soovitakse vahetada pooled osakud, märgitakse osakaaluks 50.
     • Kui osakute vahetamisega soovitakse omandada mitme pensionifondi osakuid, märgitakse iga pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal.

Näide: Olemasolevast fondist suunata pensionifondi nr 1 – 50%, pensionifondi nr 2 – 30%, pensionifondi nr 3 – 20%. Selle avalduse tulemusel vahetatakse pooled olemasoleva fondi osakud fondi 1, 30% osakuid fondi 2 osakute vastu ja 20% osakuid fondi 3 osakute vastu.

Kuni Osakute vahetamise avalduse esitamise tähtajani (30. november, 31. märts või 31. juuli) võib esitatud avaldust muuta, esitades selleks uue Osakute vahetamise avalduse, mille lähtefondiks märgitakse sama pensionifond nagu eelmisel avaldusel.

Näide: Esitatakse avaldus: lähtefondist suunata 50% fondi 1 ja 50% fondi 2. Järgmisel päeval esitatakse uus avaldus: samast lähtefondist suunata 30% fondi 4. Tulemus: esimene avaldus tühistatakse, lähtefondist suunatakse 30% osakuid pensionifondi 4.

Kui soovitakse juba esitatud Osakute vahetamise avaldust tühistada ja jätta alles olemasoleva fondi osakud, esitatakse uus avaldus, mille lähtefondiks märgitakse olemasolev fond ning sihtfondi valik jäetakse tühjaks.

NB! Pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamisel ei suunata Teie sissemakseid automaatselt uude fondi. Kui soovite uude fondi suunata oma sissemakseid ja vahetada kogunenud osakud uue fondi osakute vastu, peate esitama 2 avaldust:

     • valikuavalduse – sissemaksete suunamiseks uude pensionifondi ja
     • pensionifondi osakute vahetamise avalduse.

NB! Avalduste esitamise tasu sõltub avalduse esitamise kanali hinnakirjast (Internetipangad, Pensionikeskuse “Minu konto”).

Pensionifondi osakute vahetamisel erinevate fondivalitsejate fondide vahel võtab fondivalitseja, kelle osakutest loobute, ka osakute tagasivõtmise tasu. Sama fondivalitseja piires tehtavate vahetuste korral lisatasusid ei ole.

Tagasivõtmistasu ei ole lubatud võtta ka kohustusliku pensionifondi osakuomanikult, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse järgi juba vanaduspensionieas või kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.

Loe lisaks: Fondide tasud