Sulge

Pensionikonto saldo ja väljavõtte selgitus

Saldoteatis-naidis

 1. Kontaktandmed kogumispensioni registris. Andmete muutmiseks sisenege pensioniregistrisse aadressil https://register.pensionikeskus.ee või pöörduda sobiva pangakontori poole. Parandusi on võimalik teha ka kõikides Interneti-pankades ilma “Minu konto” autoriseerimiskanalit kasutamata.
 2. Teile kuuluva pensionifondi osaku nimetus.
 3. Osaku puhasväärtus ehk NAV (Net Asset Value) teatise kuupäeval. Osaku puhasväärtus on fondi vara puhasväärtus jagatuna kõigi väljastatud ja tagastamata osakute arvuga. Osaku puhasväärtus arvutatakse igal tööpäeval.
 4. Teile kuuluvate osakute arv teatise kuupäeval.
 5. Teile kuuluvate osakute puhasväärtus saldoteatise kuupäeva seisuga. Osakute puhasväärtus = osakute arv x osaku puhasväärtus.
 6. Teie poolt kogutud kogumispensioni väärtus kokku, väljendatud nii eurodes kui Eesti kroonides.
 7. Saldo väärtus rahvapensioni määras. See väärtus on vajalik pensioniikka jõudes, kui rahvapensioni määras arvestatakse väljamaksete saamise võimalusi. Väärtus saadakse investeeringu puhasväärtuse jagamisel kehtiva rahvapensioni määra väärtusega (igal aastal arvutatakse uus väärtus).
Pensionikonto väljavõte

 1. Kontaktandmed kogumispensioni registris. Andmete muutmiseks sisenege pensioniregistrisse aadressil https://register.pensionikeskus.ee või pöörduda sobiva pangakontori poole. Parandusi on võimalik teha ka kõikides Interneti-pankades ilma “Minu konto” autoriseerimiskanalit kasutamata.
 2. Periood, mille kohta väljavõte on tehtud.
 3. Valitud pensionifond.
 4. Algjääk – osakute arv väljavõtte perioodi alguses.
 5. Kuupäev, mil toimus osakute väljalase pensionikontole.
 6. Hind, millega osakud välja lasti.
 7. Välja lastud osakute arv.
 8. Teile kuuluvate osakute arv väljavõtte perioodi lõpuks.
 9. Väljavõtte perioodi jooksul väljastatud pensionifondi osakute arv.
 10. Väljavõtte perioodi jooksul Teile pensionikontolt tagasi võetud osakute arv. Tagasi võetakse osakuid näiteks kogumispensioni väljamaksete tegemiseks või kindlustusseltsi kandmiseks.
 11. Pensionikontole laekunud summad väljavõtte perioodil kehtinud valuutas.
 12. Maksu- ja Tolliametist pensionikontole laekunud kogumispensioni makse summa.
 13. Summa, mille eest väljastati pensionikontole pensionifondi osakuid.
 14. Konto rahaline lõppjääk.