Sulge

Mis infot sisaldab pensionikonto?

Oma pensionikonto seisu jälgimiseks saab teostada mitmeid erinevaid päringuid: saldoteatist pensionikonto seisu kohta, väljavõtet kõikide tehingute kohta, koondväljavõtet pensionivarade kasvu või kahanemise kohta, vaadata laekumisi Maksu- ja Tolliametist ning tulumaksuteatist, kui on lunastatud päranduseks saadud pensionifondide osakuid.

Kõiki loetletud toiminguid saab teha, kui siseneda “Minu konto” lehele.

Pensionikonto saldoteatis kajastab pensionikonto seisu valitud kuupäeval. Teatisel on näha:

 • pensionifondide nimetused, mille osakuid isik omab või on omanud
 • pensionifondi osaku puhasväärtus valitud kuupäeval
 • pensionifondis isikule kuuluvate osakute arv
 • osakute rahaline koguväärtus
 • pensionikonto rahaline koguväärtus
 • pensionikonto koguväärtus rahvapensioni määras

NB! Vaadates saldoteatist jooksva kuupäeva seisuga tuleb arvestada, et pensionikonto saldo võib päeva jooksul veel muutuda.

Pensionikonto väljavõtet on võimalik vaadata soovitud ajavahemiku kohta. Väljavõttes on eraldi alalõikudena näidatud tehingud pensionifondi osakutega ning raha laekumised Maksu- ja Tolliametist.

Pensionikonto väljavõttel kajastuvad kõigepealt toimingud pensionifondi osakutega:

 • Pensionifond, mille osakutega tehinguid on pensionikontol toimunud
 • Algjääk – osakute arv väljavõtte perioodi alguses
 • Kuupäev, millal uued osakud pensionikontole kanti
 • Hind, millega uued osakud väljastati
 • Tehingu kuupäeval väljastatud või tagasi võetud osakute arv
 • Lõppjääk – osakute jääk pensionifondis väljavõtte lõppkuupäeval
 • Perioodi kreedit- ja deebetkäive – valitud perioodil osakutega toimunud tehingute summa

Rahalised toimingud

 • Algjääk – kontol olev rahasumma väljavõtte perioodi alguses
 • Kuupäev, millal uus rahasumma pensionikontole laekus
 • Pensionikontole Maksu- ja Tolliametist laekunud kogumispensioni makse
 • Rahad investorilt fondile –isikule väljastatud fondiosakute arv ning summa
 • Lõppjääk – kontol olev rahasumma väljavõtte perioodi lõpus
 • Perioodi kreedit- ja deebetkäive – valitud perioodil rahaga toimunud tehingute summa

NB! Vaadates väljavõtet jooksva kuupäeva seisuga tuleb arvestada, et pensionikonto saldo võib päeva jooksul veel muutuda.

Koondväljavõte näitab:

 • kui palju kokku on kontole sissemakseid tehtud ja
 • milline on kontol olevate pensionifondi osakute jooksev väärtus.

Koondväljavõttest on näha, kas pensionikontol olev vara on kasvanud või kahanenud.

Näide: Laekumised: Tööandja(te)lt laekunud kogumispensioni maksed kokku.
Saadud päranduseks: päritud osakute koguväärtus ülekandmise päeva seisuga, kui pärandina saadud pensionifondi osakud on ülekantud pärija pensionikontole.
Lunastatud: pensionifondidest tehtud väljamaksete kogusumma.
Jooksev saldo (tagasivõtuhinnas): pensionikontol olevate pensionifondiosakute jooksev väärtus, millest on maha arvestatud tagasivõtutasu.

Päring Laekumised Maksu- ja Tolliametist näitab detailselt seda, milline tööandja on isiku nimel kogumispensioni makseid maksnud ning deklareerinud.

Laekunud maksete puhul näidatakse, kui suur oli summaarne laekumine ning millistest osadest see koosnes.

Eraldi on välja toodud see, kui suur oli summaarses laekumises brutopalgalt arvestatud 2% ning sellele lisatud 4% (6%) osa, mis võetakse sotsiaalmaksu arvelt. NB! 4% arvestuse aluseks on aga ikkagi brutopalk.

1%-lisi täiendavaid sissemakseid on saanud isikud, kellele on makstud vanemahüvitist vastavalt vanemahüvitise seadusele.

Kui isik on aasta jooksul lunastanud päranduseks saadud pensionifondide osakuid, peeti pangakontole kantud lunastussummalt kinni tulumaks. Kinni peetud tulumaks saadeti koos maksudeklaratsiooniga kohe Maksu- ja Tolliametile.

Soovi korral saab printida enda nimel kinni peetud tulumaksu kohta tõendi. Tõend väljastatakse PDF formaadis ühe kalendriaasta kohta. Tõendi formaat on kehtestatud Maksu- ja Tolliameti poolt.

Loe lisaks: