Sulge

Pensionikonto

Pensionikonto on kohustusliku kogumispensioniga liitunu personaalne konto, kus on koos kõik tema II samba kohta käiv info: esitatud avaldused, valitud fondid, laekunud maksed, omastatud pensionifondide osakud ja osakute andmed ning väljamaksed.

Pensionikonto avamine võib toimuda kahel viisil:

  • Valikuavalduse alusel avatakse pensionikonto kohe pärast valikuavalduse laekumist Eesti väärtpaberite keskregistrile. Valikuavaldused laekuvad registrile pangakontorite kaudu, Internetipangast või Pensionikeskuse “Minu kontost”.
  • Maksu- ja Tolliametist laekunud andmete alusel avatakse pensionikonto siis, kui kohustuslik liituja, kes on sündinud peale 1983. aasta 1. jaanuari, on saanud 18-aastaseks ning on alustanud töötamist, kuid ei ole esimese palgamakse saamise ajaks esitanud kogumispensioniga liitumiseks valikuavaldust. Seda nimetatakse loosi teel liitumiseks.

Oma pensionikonto seisu kohta on võimalik saada väljavõte, kontrollida kontaktandmeid, tellida teavitusi ning jälgida huvipakkuval perioodil teostatud toiminguid.

Pensionikonto peal võib olla mitme erineva pensionifondi osakuid.

Kogu pensionikontol olev info on kättesaadav Pensionikeskuse veebilehe keskkonnas “Minu konto”, Internetipangas või külastades pangakontorit.