Sulge

Millal ja kuidas liituda?

Sündinud varem kui 1983. aastal

Vabatahtlikult oli kogumispensioni süsteemiga võimalik liituda 1942. – 1982. aastal sündinud isikutel. Vabatahtlik liitumine toimus 01. mai 2002. a – 31. oktoober 2010. a.

NB! Isikud, kes liitusid II sambaga vabatahtlikult, võtsid liitumisavalduse esitamisega endale siduva kohustuse nagu on kohustatud liitujatel: kogumispensionist ei saa enam loobuda.

Sündinud 1983. aastal ja hiljem

1983. aastal või hiljem sündinutele on kogumispensioniga liitumine kohustuslik. Kohustuslikuks liitumiskuupäevaks on 18-aastaseks saamise aastale järgneva aasta 1. jaanuar. 1983. a sündinutel oli kohustuslikuks liitumiskuupäevaks 01.07.2002.

Valikuavalduse esitamise erisused aastal 2020

Aastatel 1970–1982 sündinud isikud, kes ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud, saavad alates 2020. aasta 1. jaanuarist esitada pensioni II samba valikuavalduse. Selle alusel avatakse pensionikonto ning liitutakse kohustusliku kogumispensioniga.

Valikuavalduse esitanud isikutel tekib kohustus tasuda kohustusliku kogumispensioni sissemakseid alates 2021. aasta 1. jaanuarist.

Kogumispensioniga liitumiseks tuleb täita valikuavaldus, millega valitakse sobiv pensionifond, kuhu kogumispensioni maksed suunatakse.

Kogumispensioniga on võimalik liituda Pensionikeskuse veebilehe kaudu, internetipankades, pangakontorites ning kindlustusseltsides:

  • Pensionikeskuse “Minu konto” keskkonnas
  • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti filiaal
  • ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal
  • LHV Pank AS
  • Luminor Bank AS
  • SEB Pank AS
  • Swedbank AS
  • Tuleva Fondid AS

Avalduse esitamise järel jõuab see reaalajas pensioniregistrisse, kus liitujale avatakse pensionikonto.

Informatsioon sellest, kas inimene on kogumispensioniga liitunud ja millal hakata kinni pidama kogumispensioni makseid, on liitumispäringuna kättesaadav ka Pensionikeskus.ee avalehel.

Jättes pensionifondi valiku tegemata, avab Pensionikeskus liitujale ise Maksu- ja Tolliametist laekunud andmete alusel pensionikonto. Sissemaksed suunatakse siis loosiga määratud pensionifondi. Loositavate pensionifondide hulka arvatakse kolm kõige madalama jooksva tasu määraga pensionifondi, mille aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse tehtavate investeeringute maksimaalne osakaal on vähemalt 75%.

Loositavate pensionifondide hulka ei arvata mitut sama pensionifondi valitseja pensionifondi. Loositavate pensionifondide nimekiri määratakse kindlaks iga aasta 3. märtsil või sellele järgneval tööpäeval. (2019. aastal koostatakse loositavate pensionifondide nimekiri 3. juunil.)

Kohustusliku kogumispensioni fond loositakse neile, kes on sündinud 1983. aastal või hiljem (kohustatud isikud) ning kes kogumispensioni esimese sissemakse tegemise ajaks ei ole esitanud kohustusliku kogumispensioni valikuavaldust.

Kui inimene soovib muuta loositud fondivalikut, tuleb esitada kogumispensioni valikuavaldus ning sinna märkida omale sobiva fondi nimi. See valik hakkab kehtima kohe.

NB! Loosimine toimub alles siis, kui laekub noore isiku esimene palgamakse!

Loe lisaks: