Sulge

Millal ja kuidas liituda?

Sündinud varem kui 1983. aastal

Vabatahtlikult oli kogumispensioni süsteemiga võimalik liituda 1942. – 1982. aastal sündinud isikutel. Vabatahtlik liitumine toimus 01. mai 2002. a – 31. oktoober 2010. a. Inimesed, kes on sündinud enne 1983. aastat ning ei ole kogumispensioniga liitunud, enam liituda ei saa.

NB! Isikud, kes liitusid II sambaga vabatahtlikult, võtsid liitumisavalduse esitamisega endale siduva kohustuse nagu on kohustatud liitujatel: kogumispensionist ei saa enam loobuda.

Sündinud 1983. aastal ja hiljem

1983. aastal või hiljem sündinutele on kogumispensioniga liitumine kohustuslik. Kohustuslikuks liitumiskuupäevaks on 18-aastaseks saamise aastale järgneva aasta 1. jaanuar. 1983. a sündinutel oli kohustuslikuks liitumiskuupäevaks 01.07.2002.

Kogumispensioniga liitumiseks tuleb täita valikuavaldus, millega valitakse sobiv pensionifond, kuhu kogumispensioni maksed suunatakse.

Kogumispensioniga on võimalik liituda Pensionikeskuse veebilehe kaudu, internetipankades, pangakontorites ning kindlustusseltsides:

  • Pensionikeskuse “Minu konto
  • Eesti Krediidipank
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal
  • LHV
  • Nordea Pank
  • SEB Pank
  • Swedbank
  • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Eesti filiaal
  • ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

Avalduse esitamise järel jõuab see reaalajas Eesti väärtpaberite keskregistrisse, kus liitujale avatakse pensionikonto.

Informatsioon sellest, kas inimene on kogumispensioniga liitunud ja millal hakata kinni pidama kogumispensioni makseid, on liitumispäringuna kättesaadav ka Pensionikeskus.ee avalehel.

Jättes pensionifondi valiku tegemata, avab Eesti Väärtpaberikeskus liitujale ise Maksu- ja Tolliametist laekunud andmete alusel pensionikonto ning sissemaksed suunatakse loosiga määratud pensionifondi. Fond loositakse kõigi valitsejate pakutavate võlakirja- ehk konservatiivse strateegiaga fondide vahelt.

Kohustusliku kogumispensioni fond loositakse neile, kes on sündinud 1983. aastal või hiljem (kohustatud isikud) ning kes kogumispensioni esimese sissemakse tegemise ajaks ei ole esitanud valikuavaldust ja kellele pole avatud pensionikontot.

Loosi teel määratakse kohustatud liitujatele pensionifond ainult kohustusliku kogumispensioni konservatiivse strateegia fondide seast.

Kui inimene soovib muuta loositud fondivalikut, tuleb esitada kogumispensioni valikuavaldus ning sinna märkida omale sobiva fondi nimi. See valik hakkab kehtima kohe.

NB! Loosimine toimub alles siis, kui laekub noore isiku esimene palgamakse!

Loe lisaks: