Sulge

LHV Pensionifond Eesti

Fondi vara investeeritakse võimalusel ja sobivate instrumentide leidumisel kuni 100% ulatuses Eestisse ja Eestiga seotud instrumentidesse. Seejuures on Eestiga seotud instrumentide osakaal LHV Pensionifondis Eesti vähemalt 50% fondi vara väärtusest. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele. Lisaks on fondi arvel kuni 10% ulatuses lubatud võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on Eestiga seotud investeeringud.


ISIN: EE3600109476

Lühinimi: LEK75

Registreerimise kuupäev: 20.03.2018

Strateegia: Agressiivne

Aruanded

Aasta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020
2019
2018

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 0%

Valitsemistasu: 0.60%

Jooksvad tasud, 2019 : 1,26%

Fondijuht

Kristo Oidermaa, Romet Enok

Kristo Oidermaa on LHV aktiivselt juhitud pensionifondide (v.a konservatiivse fondi LHV XS) fondijuht. LHV-ga liitus Kristo 2009. aastal Balti aktsiaturgude analüütikuna ning 2013. aastast alates on ta tegev olnud pensionifondide investeeringute analüüsi, ettevalmistamise ja haldamisega. Varasemalt omab Kristo töökogemust Ida-Euroopa aktsiaturgudele keskendunud varahaldusärist. Kristo omandas 2008. aastal bakalaureuse kraadi majanduse erialal University of Manchesteris. Kristo omab CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikaati.

Romet Enok on LHV aktiivselt juhitud pensionifondide fondijuht. Romet asus LHV-sse tööle 2006. aastal aktsiaanalüütikuna. AS-i LHV Pank poolt krediidiasutuse tegevusloa saamise järgselt asus ta juhtima panga kauplemis-, investeerimis- ja likviidsusportfelle. Romet on alates 2010. aastast tegev olnud pensionifondide investeeringute analüüsi, ettevalmistamise ja haldamisega. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnast.


Fondivalitseja – AS LHV Varahaldus


Nimetus: AS LHV Varahaldus

Registrikood: 10572453

Asutamise kuupäev: 09.08.1999

Aktsiakapital: 1 500 000 EUR

Audiitor: KPMG Baltics OÜ

Omanikud: 100 % - AS LHV Group

Juhatus

Fondivalitseja juhatuses on kaks liiget – Vahur Vallistu ja Joel Kukemelk.

Vahur Vallistu on LHV Varahalduse juhatuse esimees alates 2019. aasta juunist. Varasemalt töötas ta Swedbankis projektifinantseerimise osakonnas. Vahur Vallistu lõpetas 2011. aastal Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias (Stockholm School of Economics in Riga) majanduse ja ärijuhtimise erialal ning 2019. aastal Tartu Ülikooli MBA ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal. Vahur Vallistul on CFA sertifikaat ning ta kuulub ka SA Haridussõprade Toetusfond nõukokku.

Joel Kukemelk, CFA töötab Fondivalitsejas 2010. aastast fondijuhina. Joel valiti juhatusse 2014. aastal. Aastatel 2006 kuni 2013 töötas Joel LHV Pangas, alguses aktsiaturgude analüütikuna ning hiljem portfellihaldurina. Joel on lõpetanud 2008. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe majandusteaduse eriala (cum laude) ning 2010. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe majandusteaduse eriala (cum laude). 2009. aasta detsembris läbis Joel CFA Level I eksami, 2011. aasta juunis CFA Level II eksami ja 2016. aasta juunis CFA Level III eksami.

Kontaktid

Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn

Telefon: +372 6 800 400

Faks: +372 6 800 402

E-post: info@lhv.ee

Kodulehekülg: www.lhv.ee